Legislacja

Warsztaty doskonalenia nie mają określonego czasu trwania

5 stycznia 2015

Jak poinformował jeden z portali internetowych wydział prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: “Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nie mają określonego czasu trwania. Warsztaty te mogą być zrealizowane w czasie krótszym niż 3 dni pod warunkiem, że zostanie merytorycznie zrealizowany ich program. Zawarte w przepisach rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania”. Określenie "3-dniowe" jest powtórzeniem upoważnienia ustawowego (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami), oraz noweli z 26 czerwca 2014 r. Na mocy delegacji ustawowej na zmianę przepisów wykonawczych w tym zakresie przewidziano 18 miesięcy. Do tego czasu warsztaty powinny być realizowane na podstawie programu określonego w rozdziale 5 rozporządzenia, którego przepisy nie wskazują już czasu czy okresu realizacji wymienionych w nim zajęć. Należy także pamiętać o zasadzie wyższości przepisów ustawy nad przepisami rozporządzenia - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.”