News tygodnia

„Korytarze życia” do końca 2018

30 listopada 2018

„Korytarze życia” do końca 2018
Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Po raz kolejny resort infrastruktury wypowiedział się w sprawie korytarzy życia. Zadanie pn. „Opracowanie i wdrożenie koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu” - umieszczone w Programie Realizacyjnych na lata 2018-2019 do narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu drogowego 2013-20120 (zadanie oznaczone numerem R4) - jest w trakcie realizacji.

Odpowiadając na interpelację poselską nr 26893 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz potwierdził działania, prowadzone w resorcie i działającym w jego strukturze Sekretariacie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dla opracowania i wdrożenia koncepcji „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu. Jak się dowiadujemy trwa przegląd obowiązujących regulacji prawnych dotyczących tej tematyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Minister informuje: - Wynikiem ww. analizy będą wnioski i rekomendacje, które posłużą jako wskazówki do wprowadzenia zmian w przepisach prawnych. Zgodnie z przyjętymi w Programie realizacyjnym założeniami termin realizacji zadania przewidziany jest do końca 2018 roku. Termin ten określono uwzględniając czas niezbędny na opracowanie koncepcji wdrożenia „korytarzy życia” na drogach szybkiego ruchu oraz określenie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie. Doprecyzujmy, iż w przywołanym Programie Realizacyjnym zadanie to oznaczone zostało numerem R4, a wskazany termin kalendarza działań określono na rok 2018, ale też 2019.

Kolejny etap to czas, gdy będziemy już mieli zaplanowane te zmiany i tu nastąpi wsparcie poprzez działania edukacyjne m.inn. kampanie i wydarzenia z zakresu bezpiecznego poruszania się uczestników ruchu drogowego po drogach szybkiego ruchu, także szerokiej akcji edukacyjnej wśród kierowców na temat zachowania się na autostradzie i drodze ekspresowej. - Na tym etapie zostaną również przedstawione propozycje dotyczące wykorzystania tematyki korytarzy życia podczas egzaminu na prawo jazdy – przypomina minister.

W wielu UE (Austria, Czechy, Niemcy, Węgry, Luksemburg, Słowenia i Szwajcaria) prawo nakłada na kierowców obowiązek tworzenia „korytarzy życia”. Jak szacują eksperci taki korytarz ratunkowy zwiększa szanse na przeżycie uczestników wypadku nawet o 40%. Zdecydowanie jesteśmy za szeroką edukacją w tym zakresie, ale czy do naszego kodeksu drogowego trafi przepis kategorycznie zobowiązujący kierowców do właściwych zachowań? Czy pojawią się propozycje kar za blokowanie korytarzy? Rozumiemy – wobec przywołanej informacji ministra – iż odpowiedź na to pytanie otrzymamy już za miesiąc. (jm)