News tygodnia

Szczególna ostrożność i martwe pole

25 czerwca 2006

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie: Na bazie obserwacji własnych oraz istniejących statystyk policyjnych można stwierdzić, że kierowcy mają problemy z ustaleniem jednolitej interpretacji jednego z najistotniejszych przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a mianowicie skrętu w lewo i znaczenia tzw. “martwego pola” (tzw. “blind spot” – kalka z języka angielskiego). Analiza przyczyn wypadków i kolizji drogowych – ze szczególnym uwzględnieniem danych statystycznych policji – oraz doświadczenia wielu biegłych i analityków bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jednoznacznie wskazuje, że liczba zabitych i rannych, jak również liczba uszkodzonych pojazdów, zniszczonej infrastruktury drogowej w związku z bezkrytyczną (bezmyślną) zmianą kierunku jazdy w lewo jest tak znaczna, że interpretacja należytej i szczególnej ostrożności w tej kwestii nie nasuwa wątpliwości, jak powinien zachować się kierujący podczas zmiany kierunku jazdy w lewo. Gdyby przyjąć, że znajdowanie się jakiegokolwiek pojazdu w tzw. “martwej przestrzeni” innego pojazdu zwalnia od odpowiedzialności za spowodowanie zagrożenia lub ewentualne skutki takiego zagrożenia, to przy każdej zmianie pasa ruchu i doprowadzenie do sytuacji kolizyjnej usprawiedliwiałoby zachowanie tak postępującego kierującego i nie dawałoby możliwości określenia sprawcy takiego zdarzenia. Dlatego też kierujący nie może tłumaczyć doprowadzenia do kolizji tylko i wyłącznie występowaniem tzw. “martwej przestrzeni”.

W związku z powyższym wiele koncernów samochodowych, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz widoczności za pojazdem, rozpoczęło wdrażanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Z badań wynika, że najlepszą widoczność dają lusterka wykonane ze szkła asferycznego, co obrazuje schemat przedstawiony poniżej:

801aeaf160f444e3c698d4b23d152c217a88691a

W citroenie jumperze dzięki nowym podwójnym lusterkom wstecznym (lusterko główne oraz drugie o "dużym kącie" likwidują praktycznie martwe pole) kierowca ma dobrą widoczność do tyłu.

Volvo zastosowało system korekty obrazu (BLIS – Blind Spot Information System). W obu zewnętrznych lusterkach wstecznych zamontowane są cyfrowe kamery wykonujące 25 zdjęć na sekundę. Porównując obrazy na zdjęciach, system potrafi rozpoznać, czy w monitorowanych po obu stronach samochodu strefach o długości 9,5 metra i szerokości 3 metrów pojawił się jakiś pojazd. System reaguje na samochody, tak przy świetle dziennym, jak i w ciemności. Natomiast nie reaguje na zaparkowane pojazdy czy inne poruszające się obiekty np. mijające nas w przeciwnym kierunku. System zaczyna działać po przekroczeniu prędkości 10 km/h. Przewidziany został do ostrzegania kierowcy o obiektach poruszających się nie więcej niż o 20 km/h wolniej i nie więcej niż o 70 km/h szybciej od samochodu, w którym jest zamontowany. System BLIS można wyłączyć przyciskiem umieszczonym na środkowej konsoli.

9bcc61b9b94c4b009d1a333d837a8189e349e2ad

Pomimo pojawiania się wielu różnych systemów elektronicznych oraz rozwiązań konstrukcyjnych, mających na celu zniwelowanie występowania martwego pola, kierujący pojazdami, podczas zmiany kierunku jazdy w lewo, mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz przedsięwziąć wszelkie czynności, które dają gwarancję bezpiecznego wykonania określonego manewru. Dlatego też, w tym przypadku, bardzo istotną sprawą jest obserwacja przestrzeni nie tylko z przodu pojazdu, ale przede wszystkim obok i za pojazdem. Obserwacja ta nie powinna odbywać się tylko w lusterku wstecznym i bocznym, zewnętrznym, lecz także poprzez obrócenie głowy i skontrolowanie przestrzeni obok i za pojazdem.