Ogłoszenia

Będzie diagnoza rynku szkoleń kierowców zawodowych

8 kwietnia 2023

Będzie diagnoza rynku szkoleń kierowców zawodowych
TLP. 24.3.2023. „ANKIETA - TRANSPORTOWCY CHCĄ OCENIĆ BRANŻĘ SZKOLĄCĄ KIEROWCÓW” [kliknij] (graf. TLP)

Związek pracodawców Transport i Logistyka Polska przygotowuje ocenę rynku szkoleń kierowców w Polsce, z punktu widzenia transportowych pracodawców. W tym celu opracował i zaproponował anonimowe badanie ankietowe. Interesuje ich ocena poziomu przygotowania do wykonywania zawodu kierowcy w realnym środowisku transportowym, przydatności do zawodu młodych kierowców zawodowych.

Autorzy anonimowego badania prowadzonego przez związek pracodawców Transport i Logistyka tak oto uzasadniają i zachęcają potencjalnych respondentów: - Co sądzicie o przydatności do zawodu kierowców młodych ludzi, którzy w Polsce ukończyli kurs na prawo jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E, zdali egzamin państwowy w WORD-ach, a następnie uzyskali kwalifikacje wstępną? Czy poziom ich przygotowania jest wystarczający i adekwatny, czy też brakuje im podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia pojazdu i wykonywania zawodu kierowcy w realnym środowisku transportowym. Wasz udział w ankiecie pozwoli nam zdiagnozować rynek szkoleń kierowców w Polsce z punktu widzenia interesariusza, którym są transportowi pracodawcy. Pozwoli też nam przedstawić Ministerstwu infrastruktury wnioski dotyczące zmian w przepisach regulujących rynek szkoleń kierowców, którzy ubiegają się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów użytkowych oraz prawo do wykonywania zawodu kierowcy. Pomóżcie nam i sobie, wypełniając niniejszą ankietę [kliknij].

Adresatami ankiety są właściciele, menadżerowie lub inni pracownicy przedsiębiorstw transportowych. Firm różnej wielkości i wykorzystujących bardzo różnorodny sprzęt. Podstawowe pytania dotyczą ogólnego przygotowania do zawodu kierowcy oraz precyzyjnie określonych umiejętności osób, które uzyskały w Polsce prawo jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E oraz kwalifikację wstępną. Możliwe odpowiedzi zaproponowano następująco: bardzo dobre; dobre; dostateczne; niedostateczne oraz żadne. Zakres pytań o umiejętności dotyczą: manewrów; wykorzystywania funkcjonalności pojazdów (np. tempomat, asystent kontroli pasa ruchu, asystent podjazdu, Hill holder, blokada mostu, jazda autonomiczna, wskaźniki parametrów i diagnostyki, retarder (hamulec górski i inne; bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym; prawidłowego podpinania przyczep (naczep); rozmieszczenia ładunków w pojazdach (naczepie/przyczepie) i techniki mocowania ładunku; obsługi teleinformatycznych systemów stosowanych w transporcie drogowym (systemy telematyczne, satelitarna nawigacja z informacją o ruchu, e-toll, SENT, zagraniczne systemy poboru opłat, aplikacje stosowane przez klientów itd.); czasu prowadzenia pojazdu, przerw, okresów odpoczynku, obsługi tachografu i używania karty kierowcy; dokumentów wymaganych w transporcie drogowym i obowiązków kierowcy; przewozu towarów wymagających spełnienia dodatkowych wymagań i warunków (przewóz towarów niebezpiecznych, odpadów, towarów szybko psujących się, zwierząt itp.); dodatkowych wymagań związanych z przewozem pasażerów (przepisy imigracyjne, przewóz osób niepełnosprawnych, wymagania umowy INTEBUS itp.); praw i obowiązków kierowcy w związku z drogową kontrolą transportu, wypadkiem na drodze i innymi zdarzeniami.

TLP zachęca: - Wasz udział w ankiecie pozwoli nam zdiagnozować rynek szkoleń kierowców w Polsce z punktu widzenia interesariusza, którym są transportowi pracodawcy. Pozwoli też nam przedstawić Ministerstwu infrastruktury wnioski dotyczące zmian w przepisach regulujących rynek szkoleń kierowców, którzy ubiegają się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów użytkowych oraz prawo do wykonywania zawodu kierowcy. Pomóżcie nam i sobie, wypełniając niniejszą ankietę.

Ankieta krótka, bo pomieszczono w niej 14. pytań i to wyłącznie tzw. otwartych. Wiedza uzyskana w jej wyniku niewątpliwie będzie ważną oceną kondycji branży. Ciekawi jesteśmy jej statystyki, a przede wszystkim wniosków, które mogą doprowadzić do zmian w przepisach, poprawy w branży, i niewątpliwie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. (jm)