Legislacja

Skarga konstytucyjna dot. ustawy - Prawo o ruchu drogowym

11 kwietnia 2023

Skarga konstytucyjna dot. ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(fot. PIXABAY)

W Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się postępowanie - do którego udział zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich - w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, precyzyjnie - kwestii cofnięcia uprawnień diagnoście samochodowemu.

RPO zgłosił udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu o ruchu drogowym. Rzecznik ocenia, że art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim nakłada na starostę obowiązek cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych bez uwzględnienia okoliczności podmiotowych i przedmiotowych, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji [kliknij]. Kwestionowany jest wyłącznie jeden rodzaj sankcji stosowanej wobec diagnostów - którzy otrzymują zakaz wykonywania zawodu, co oznacza, że tracą pracę - przy jednoczesnym braku systemu gradacji odpowiedzialności. Rzecznik wskazuje na nieproporcjonalność ingerencji w podmiotowe prawo do wykonywania zawodu zagwarantowane w art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji, jak również narusza zasadę sprawiedliwości społecznej wynikającą z art. 2 polskiej ustawy zasadniczej.

Dnia 24 stycznia 2023 r. Trybunał Konstytucyjny nadał dalszy bieg skardze konstytucyjnej [kliknij] wniesionej w imieniu diagnosty samochodowego: TK sygn. SK 17/23. (jm)