Ogłoszenia

Zapytaj!

13 kwietnia 2023

Zapytaj!

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wchodzi w życie 26 kwietnia 2023 r., ale część przepisów ma wydłużone vacatio legis do: 26 maja 2023 r., 26 lipca 2023 r., 26 sierpnia 2023 r. To bardzo oczekiwane przez branżę zmiany przede wszystkim w procesie szkolenia. I właśnie one będą przedmiotem pytań i odpowiedzi zaplanowanych w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy wprowadza zmiany, wynikające z potrzeby poprawienia procesu szkolenia i egzaminowania kierowców zamierzających wykonywać i wykonujących przewóz drogowy. Długo oczekiwane, ale wreszcie jest. O tych zapisach będziemy rozmawiali w ramach kolejnej z cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Zapytamy:

Jakie problemy są rozwiązywane? Jak rozwiązane? Jak rozumieć? Jak stosować zgodnie z nowymi przepisami? Czego zabrakło? Itd. Będziemy chcieli także poinformować naszych słuchaczy o zmianach w systemie teleinformatycznym. Czy zmiany legislacyjne pociąga za sobą zmianę systemu? Także w tej kwestii znajdziecie odpowiedź. Tytuł naszej debaty brzmi: „ZMIANY W SZKOLENIU KIEROWCÓW ZAWODOWYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH”.

Naszymi Gośćmi będą:

Andrzej Bogdnowicz, dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracowników Transportu Drogowego

Tomasz Matuszewski, egzaminator, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

Rozmowę poprowadzi Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS.

Zapraszamy i już czekamy 20 kwietnia br. (czwartek) o godz. 11.00.

Czekamy także na Państwa pytania. Macie wątpliwości? Masz pytania? Pytajcie - czekamy (tygodnik@prawodrogowe.pl )! Odpowiemy!