Legislacja

Czy Pan Minister podpisze?

20 listopada 2023

Czy Pan Minister podpisze?
Rządowe Centrum Legislacji. Wykaz Prac Legislacyjnych MI nr 308. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach [kliknij] (fot. screen)

Latem br. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia w spawie egzaminowania (23 sierpnia 2023 r. [kliknij]), dziś do wykazu prac legislacyjnych resortu trafiła nowa wersja - opatrzona datą 25 października br. [kliknij]. Ten akt wykonawczy ma obowiązywać z dniem 1 stycznia 2024 r. Niestety np. dodany zapis dotyczący zmienionej procedury egzaminowania motocyklistów budzi wątpliwości. Branża mówi o „wrzutce bez konsultacji”.

Potrzeba zmiany. 9 listopada br. Rządowe Centrum Legislacyjne ujawniło kolejną - tak oczekiwaną przez branżę - wersję projektu rozporządzenia w spawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z załącznikami. Konieczność zmian autorzy z resortu infrastruktury uzasadniali tzw. pośrednią zmiana przepisu upoważniającego. Przypomnijmy Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (2022.2589 [kliknij]) zmieniła brzmienie wytycznej określonej w art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy i to właśnie prowadzi do tzw. pośredniej zmiany przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia, w konsekwencji powstaje konieczność wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian merytorycznych.

- Brak rozporządzenia spowoduje brak możliwości przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy - czytamy w ocenie skutków regulacji. Projekt skierowano do uzgodnień i konsultacji. Planowane wykonanie przepisów rozporządzenia z dniem jego wejścia życie - 1 stycznia 2024 r.

Regulacje. „Projektowane rozporządzenie zachowuje wszystkie dotychczasowe regulacje, z wyłączeniem przepisów przejściowych”. Zaktualizowano załączniki do przedmiotowego rozporządzenia w celu umożliwienia ich elektronicznego przekazywania, tj. zlikwidowano obowiązek opatrywania ich pieczęcią, naniesiono zmiany redakcyjne poprawiające czytelność załączników oraz podniesiono poziom zabezpieczeń w zakresie wzoru dokumentu „Legitymacja Egzaminatora”. Przeprowadzona analiza wykazała, że nie jest możliwe osiągnięcie celu projektu rozporządzenia za pomocą innych środków niż zmiana przepisów - uzasadniano.

Tymczasem jednak zmiany pojawiły się. Przykładowo zaproponowano zmiany dotyczące przerywania egzaminu. - One wprowadzają chaos - komentują zainteresowani. I kolejny przykład - tu kwestie egzaminu praktycznego dla kategorii motocyklowych: zaproponowano, aby egzaminator jednocześnie nie był kierowcą, aby - dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym - skupił się wyłącznie na wydawaniu poleceń zdającymi. Dyrektorzy ośrodków egzaminowania zgłaszają swoje wątpliwości. Kwestia niełatwa, tym bardziej dziwi brak konsultacji tej propozycji.

Tymczasem egzaminy w kat. A nie dobywają się, może to sprzyjająca sytuacja ułatwiająca porozumienie? Projekt z 25 października czeka już tylko na podpis Pana Ministra i publikację. Czy resort odstąpi od zmian? A może obieca szybką nowelizację - przed rozpoczęciem sezonu?

Do podejmowanych kwestii powrócimy. Czekamy na Państwa oficjalne stanowiska, wypowiedzi czy opinie: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)