Przegląd prasy

1. Inauguracja wdrażania nowych przepisów o szkoleniu i egzaminowaniu

21 września 2012

W Warszawie w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych FSO s.a. odbyła się konferencja pt.: “Wdrożenie przepisów wykonawczych do ustawy o kierujących pojazdami”, zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD oraz Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców. W programie przewidziano:

1. Wystąpienie Andrzeja Bogdanowicza, dyrektora departamentu transportu drogowego resortu infrastruktury, “Rola systemu teleinformatycznego w procesie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami”;

2. Wystąpienie Tomasza Piętki przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, głównego specjalisty w Departamencie Transportu Drogowego. “Istotne zmiany w procesie szkolenia i egzaminowania”;

3. Pokaz egzaminów praktycznych w zakresie kat. AM, A1, A2 oraz A;

4. Dyskusję.

Uczestnikami konferencji byli: Andrzej Bogdanowicz, dyrektor departamentu transportu drogowego Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej, Tomasz Piętka - główny specjalista w resorcie, Krzysztof Szymański - prezes PFSSK, Andrzej Szklarski - dyrektor WORD Warszawa. Licznie przybyli zaproszeni: dyrektorzy WORD, egzaminatorzy, szkoleniowcy oraz przedstawiciele organów nadzoru osk.

Tak oczekiwane spotkanie wspólnie otworzył A. Szklarski i K. Szymański. Zgodnie z zapowiedzianym porządkiem omówione zostały zmiany w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców wprowadzane rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o kierujących pojazdami. Obok prezentacji dokonanych na sali konferencyjnej, zorganizowano także pokaz praktyczny przebiegu egzaminu w zakresie kategorii prawa jazdy AM, A1, A2 i A. Spotkanie zamknęła - dyskusja. Na zadane pytania odpowiadali przedstawiciele resortu transportu. Zapowiedziano kontynuację konferencji na przełomie października i listopada br.

eecf359504134f173edf6ddc445029cd07f020d483428cff7628ee693a2e82de78e6ca637d47bfcbe342ae7e8c743c27b3a2f90414e97a1e898641a78c9304b15578208e5ff2fc52bc4b29c3ec9bfc0946136decf7235223f8c44a4b16062a799eef19ec69e9d1b4c55a65e01d3b49133595f91b5fb25bbe7b48490a7801bb05882004c610744c111428866a95552670720b6e5176816a50bfdafe1e5548478e7e2f29912857d89556155de1795680a868fc7fd5b0d7d2632d59424fac9b81afb519f9aff2c2fac186c15dd1dd3b42c293c5f0fa3a1be39042a3b91fdbba55c7dbc69740297cd18f26cf3bdf97296dad9a44228c98346d59984f66b6214d8485f3ddfae169bd169cba1594221585f7c11435a5da86f200d95538f98bb11eeea6114f1ed6cc743e060e99cc16e1d5716f5461d791b3d265928593ca618fbac12fbed5e9af719ae4b732ae7c3ca0f8748db9f1167de668c244dff311f36d5b9f90ba524d4c2d7bfb425fd934a8a2d7fd7c62984d475025ab2542ce420f

0bcb4e97e64c8ec117f2e23e3cec89f9508034135f4f0f0e069e9ea3de699834c514a8eff4e74dc7

(Fot.: PD@N 442-13-16 oraz 19-25 i 25a, b, c, d oraz 27-33 i 33ajm)