Przegląd prasy

12. edycja GAMBITU

12 kwietnia 2018

12. edycja GAMBITU
(od lewej) Jerzy Góra, sekretarz Pomorskiej Rady BRD, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD, (w tle) Kazimierz Jamroz, przewodniczący Komitetu Naukowego (Politechnika Gdańska) oraz Joanna Żukowska – sekretarz Komitetu Naukowego (Politechnika Gdańska)

W siedzibie Politechniki Gdańskiej rozpoczęła się, zaplanowana na 12-13 kwietnia 2018 r., XII Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018 „Rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa – perspektywa krajowa i regionalna”. Przy okazji nadchodzącej edycji postanowiliśmy nadać Seminarium GAMBIT rangę Konferencji. Jest to podyktowane głównie względami formalnymi, jednak uważamy również, że dzięki tej nazwie problematyka bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w Polsce i sama idea GAMBIT będą miały szansę na szerszą promocję, również za granicą naszego kraju – informował organizator, Katedra Inżynierii Lądowej w Gdańsku. Jak zaplanowano, GAMBIT 2018, w dużej części poświęcona zostanie programowi badawczemu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) oraz działaniom w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie samorządowym.

Wśród zaproszonych gości i ekspertów, Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który wręczył Jerzemu Górze, sekretarzowi Pomorskiej Rady BRD, Odznakę Honorową Za Zasługi dla Transportu RP. Odznaka została przyznana na wniosek Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Tematyka 12. Edycji Konferencji obejmuje:

- Bezpieczna infrastruktura drogowa (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu cyklem życia infrastruktury drogowej, wpływ przekroju poprzecznego drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego).

- Organizacja i sterowanie ruchem dla bezpieczeństwa na drogach (wpływ ITS na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie prędkością, wpływ oznakowania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego, nadzór nad ruchem drogowym).

- Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, osoby z ograniczoną mobilnością).

- Czynnik ludzki w bezpieczeństwie ruchu drogowego (wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego, edukacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, zachowania uczestników ruchu drogowego).

- Inne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego (nowe trendy w bezpieczeństwie, realizacja wizji zero, wpływ nawierzchni na bezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem na drogach samorządowych, ratownictwo na drogach).

(jm)