Przegląd prasy

4. Spotkanie Plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego

23 kwietnia 2015

0690bcecda558a1aaec8a17068f1b6c4f92304be

44ac34988034e8de881f2e48f720df9139a892da

30aa8e39833bcda2df9efbf44dbb26dbad091a57

c74add5a2e99188ce75f2a9d8f5d46cc10bfe474

81bbe6c8425d58fd4b1cf5509a1f54006a6f4f9d

7dcbc4e28f5fb53aa6e58f979a5730d3179cbb45

14cd580a70eda10464446a8ceca63197ebd2c5f6

25830195eb44d7e11c6ae13b53699b5630e0c3df

cb0237553a00deee87d6f27a7acbbe21069aa598

fcb281542e2b780faed8433f9dea9ed9ddfb7895

af4cd2059cdc90ec3d6bb1cc108eeb0c44f0e276

b5d4cebab9493d344e3bcab06c9a8ff40d70ffb9

f610c4c23a45bc75112a1e502bda113d317a1f0d

4137ef721cfad6c5cd8cf124fa2c1ed7ee563952

123db38349aecfaf1f3c1b08e0a583c548d39294

98a5129abdf724ec9b672415997e321f8093abdf

1a2f56e69dea6c646ef9788235b62aab672caed5

3bbf23b3b6880819a292d5850d759f97a497340a

403b95297562bfba0c26aba5bcb39959f84b4183

a4935a5579b9a7faaa7b6ba287481e6096e46b71

966175aea05dc4fe76bd865cd0d32add7737185c

ce24ed739d113913f38d35bf79512fac33d761e1

56cf9b5e17914dcd67a4533f8c4f5ce50f2b4362

(516-1, 8-26 fot. jola michasiewicz, 45-48 alicja gajlewicz)

W dniach 23-24 kwietnia 2015 roku w Łukowie odbyło się 4. Spotkanie Plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Gośćmi spotkania byli: Janusz Kozioł - starosta powiatu łukowskiego, Krzysztof Konstanty - dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie, Adam Czarnowski - ekspert Driving Standard Agency (DSA) Ministerstwa Transportu Wielkiej Brytanii oraz Ewa Krzykowska - ekspert programów EFS. W pracach 4. Spotkania PKE uczestniczył ponadto zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, tj. Bożenna Chlabicz i Mirosław Szadkowski.

Tematyka spotkania dotyczyła m.in. standaryzacji usług OS i OSK, doskonalenia kadr i zarządzania, rozwoju szkolnictwa zawodowego w branży transportowej, programów “Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER) i “Inteligentna Gospodarka” (PO IG). Spotkanie, tak jak i poprzednie, było platformą dyskusji i wymiany dobrych praktyk. Interesującą prezentację doświadczeń własnego ośrodka szkolenia kierowców przedstawili właściciele Szkoły Jazdy “KURSANT” (z Wrocławia) Andrzej Świsulski i Sławomir Grad. Standaryzacja naszych firm, zdecydowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług szkoleniowych” - ocenił Maciej Zaręba, członek PKE, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców “Filip” z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). To była bardzo konkretna propozycja jak podnosić konkurencyjność ośrodka szkolenia na rynku oraz jak utrzymywać wysoki poziom prowadzonego szkolenia, równie wysoki poziom przygotowania zatrudnianych instruktorów. Mówiono o standaryzacji zatrudniania instruktorów, ale też kadry technicznej ośrodka; o poziomie zdawalności; o dbałości o wizerunek szkoły; o ocenie pracy kadry; o obowiązkach właścicieli jak np. regularnych spotkaniach z kadrą itd. Nawiązując do tematu standaryzacji o standardach otrzymywania licencji instruktora nauki jazdy w Anglii i Szkocji (pracuje tam ok. 20 tys. instruktorów) mówił ekspert - Adam Czarnowski. Wskazał na różnice w procedurach już samego szkolenia przyszłych instruktorów, jak np. brak kursów dla kandydatów na instruktorów; jak część praktyczna egzaminu na prawo jazdy; jak egzamin sprawdzający w rok po otrzymaniu licencji itd. Czy standardy i te interesujące doświadczenia mogą być przeniesione do naszych krajowych ośrodków - zastanawiali się uczestnicy debaty. Z całą pewnością standaryzacja usług szkoleniowych to przyszłość - podkreślali w dyskusji. Macie przed sobą - jako Polski Klaster Edukacyjny - dużą przyszłość - ocenił gość spotkania Janusz Kozioł, starosta powiatu łukowskiego. U nas też mamy do czynienia z klastrami, np. działające na naszym terenie zakłady “Wierzejki”. Cieszy, że klaster szkół nauki jazdy też powstał - podkreślał. “Wraz z żoną cieszymy się, że uczestnicy wybrali naszą nową siedzibę na miejsce dyskusji” - podsumował Jerzy Zabielski, właściciel OSK "Szkol-Drew" w Łukowie, organizator spotkania.

Zarząd Fundacji wręczył dyplomy Oddziałów Terenowych Fundacji Zapobieganie wypadkom Drogowym.

Tradycyjne spotkanie PKE zakończono sesją historyczną - tym razem pt. "Perły Lubelszczyzny - Kozłówka".