Przegląd prasy

Abp Skworc: prowadzenie auta po alkoholu to grzech

29 lipca 2012

Do zachowania trzeźwości za kierownicą, unikania brawury, nadmiernej prędkości i lekkomyślności wezwał kierowców abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki wskazał, że prowadzenie auta po alkoholu to grzech, podobnie jak tolerowanie takiej sytuacji. W Tychach - z okazji święta patrona kierowców, św. Krzysztofa - hierarcha poświęcił pojazdy i pobłogosławił ich użytkowników. Abp Skworc podkreślił, że święcenie pojazdów nie może być traktowane "jako magiczny rytuał gwarantujący - zawsze i we wszystkich okolicznościach - bezpieczeństwo na drodze. Patron kierowców św. Krzysztof nie zapewnia bowiem bezpieczeństwa bezmyślnym użytkownikom dróg, osobom prowadzącym pod wpływem alkoholu, czy też nieodpowiedzialnym, młodocianym kierowcom, którzy igrają z ludzkim życiem" - podkreślił. Bezpieczeństwu na drogach metropolita katowicki poświęcił list, odczytywany w niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji. Przypomniał w nim, że na wszystkich użytkownikach dróg spoczywa obowiązek zachowywania przepisów ruchu drogowego. Wskazał, że ich łamanie jest tym większym złem moralnym, im większe zagrożenie stwarza dla człowieka. Abp Skworc podkreślił, że wszyscy użytkownicy dróg mają obowiązek zachowania abstynencji od alkoholu oraz zwrócił uwagę, że winy moralnej, zwanej “grzechem cudzym”, dopuszczają się także osoby trzecie, które tolerują, a niekiedy nawet aprobują prowadzenie pojazdu przez kierowcę po spożyciu alkoholu. - Popełnia się grzech nie tylko wtedy, gdy spowodowało się wypadek – giną ludzie i niszczy się mienie - ale także wówczas, gdy lekceważy się niebezpieczeństwo i świadomie naraża się na spowodowanie wypadku, choćby w rzeczywistości do niego nie doszło. Dlatego trzeba podkreślić z całą mocą, że jest rzeczą niedopuszczalną, aby ktokolwiek, a tym bardziej osoba deklarująca się jako wierząca, kierowała pojazdem po spożyciu alkoholu - podkreślił hierarcha. - Dla własnego dobra i dobra bliźnich nie bądźcie tolerancyjni dla zasiadających za kierownicą po spożyciu alkoholu - zaapelował do wiernych metropolita.