Przegląd prasy

ALKOgogle także w profilaktyce uzależnień

2 października 2015

1a63b4a4fba97d830c263453dbfe6dfb0843510e

(525-61-62 ze zbiorów Centrum Medicus)

Rzeczywistość po spożyciu alkoholu czy narkotyków jest zupełnie inna niż nam się wydaje. Można to sprawdzić, zakładając np. alko lub narkogogle. Czym są więc alko i narkogogle? Alkogogle to specjalne okulary pokazujące rozmyty obraz jaki widzi człowiek będący pod wpływem alkoholu. Pokazują, jak bardzo zaburzone jest działanie błędnika człowieka po spożyciu danej ilości alkoholu. Narkogogle natomiast symulują wiele skutków zażywania narkotyków lub przedawkowania leków. Konsekwencją spożywania środków psychoaktywnych jest m.in. dezorientacja, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawroty głowy, brak koncentracji, zaburzenia obrazu, problemy z pamięcią czy poczuciem euforii. I te wszystkie dysfunkcje unaoczniają właśnie narkogogle.

ALKO- i NARKOgogle bardzo często są elementami wspomagającymi szkolenia dla czynnych bądź początkujących kierowców, dla młodzieży, ale również dla osób zajmujących się w swojej pracy zawodowej profilaktyką uzależnień. Jedną z takich firm, która wykorzystuje je podczas swoich szkoleń jest Centrum MEDICUS Jacka Wiaderny. Oferuje szereg nowatorskich szkoleń między innymi dla Pracowników zajmujących się profilaktyką uzależnień pełniących swoje funkcje w Urzędach tj. Komisjach Alkoholowych, czy Zespołach Interdyscyplinarnych, dla Pracowników Socjalnych, Pracowników Oświaty w tym rodziców i uczniów, dla Służb mundurowych oraz wielu innych. W swojej ofercie Centrum MEDICUS ma również szkolenie właśnie dla kierowców tzw. (Crash) test odpowiedzialności kierowcy, podczas którego uczestnicy mają możliwość doświadczyć jaki jest wpływ alkoholu i innych środków psychoaktywnych na sprawność prowadzenia pojazdu, właśnie za sprawą alko i narkogogli.

Centrum MEDICUS powstało z myślą o potrzebach, jakie stawia teraźniejszość i związane z nią wyzwania. Wszystkie szkolenia i warsztaty zostały starannie przygotowane tak, aby usprawniały i poszerzały wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, naświetlały aspekty administracyjne, czy prawne, aby uczestnik kończący szkolenie miał pewność, że nabyta wiedza jest kompletna i będzie potrafił wykorzystać ją w praktyce.

Centrum MEDICUS to również warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów, m. in. z tematów radzenia sobie z agresją, uzależnieniem od mediów, propagowania zdrowego stylu życia, uzależnieniem od narkotyków, dopalaczy, nikotyny, alkoholu czy walki z cyberprzemocą.

Centrum MEDICUS od kilku lat wyznacza sobie cele, do których wytrwale dąży, dlatego priorytetem stała się wysoka jakość prowadzenia zajęć. Szkolenia oraz warsztaty prowadzone metodą NEURODYDAKTYCZNĄ są innowacyjne i skupiają się na aktywnych metodach nauczania, w których nacisk kładzie się na interakcję prowadzącego z uczestnikami, czego efektem jest łatwo i szybko przyswajalna wiedza.