Przegląd prasy

…czy to Cię tłumaczy?

26 maja 2021

…czy to Cię tłumaczy?
(fot. screen)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała dwa spoty kampanii informacyjnej w związku z wchodzącymi w życie z dniem 1. czerwca znowelizowanymi przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jeden z nich adresowany jest do kierowcy, drugi do pieszego. Przewodni i wspólny jest tytuł: … CZY TO CIĘ TŁUMACZY?

Autorzy zaproponowanych spotów pytają uczestników ruchu drogowego: pieszych i kierowców: Czy to Cię tłumaczy? To, czyli pośpiech, brak ostrożności, nieustąpienie pierwszeństwa, rozproszenie telefonowaniem czy słuchaniem muzyki. …czy to nas tłumaczy? (jm)