Legislacja

Egzaminator może i będzie mógł

26 maja 2021

Egzaminator może i będzie mógł
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

Z dniem 1. czerwca w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 426 [kliknij]). W dniu wczorajszym w mediach pojawiły się opinie, iż egzaminator prowadzący egzamin państwowy na prawo jazdy nie będzie mógł przerwać egzaminu w sytuacji, gdy zdający nie przepuści pieszego wchodzącego na przejście. Czyli zachowa się niezgodnie z ustawowym obowiązkiem. Jednak… tak nie jest.

Nowelizacje. Przywołani autorzy uzasadniają, iż ministerstwo nie znowelizowało przepisów regulujących kwestię egzaminów państwowych na prawo jazdy. Wywodzą, iż zabrakło stosownej nowelizacji w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2011.30.151 z późn. zm.) oraz takiego też uzupełnienia w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2019.1206). I tak jest.

Jak się dowiadujemy resort pracuje nad zmianami w rozporządzeniu. Możliwe, że trafią do publikacji w najbliższych dniach.

Egzamin. I właśnie wobec braku nowelizacji egzaminator - w sytuacji, gdy zdający nie przepuści pieszego wchodzącego na przejście - nie będzie mógł przerwać egzaminu? Otóż nie. Będzie mógł. W tych samych przepisach jest ku temu podstawa prawna, która jest gwarancją skuteczności takiej decyzji. Z kolei przywołane rozporządzenie i jego załącznik nr 2 i tabela nr 1: „Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego” - to wykaz przypadków szczególnych, które bezwzględnie nakazują przerwanie egzaminu. Nie wskazuje się tu wszystkich sytuacji skutkujących przerwaniem egzaminu. Jednak warto zwrócić uwagę na pkt 1: Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym. W art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących ustawodawca zapisał: - Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. I tu znajdujemy odpowiedź na opisane wątpliwości.

Szkolenie. Cytat: - Aktualna treść ustawy o kierujących pojazdami oraz uzupełniającego ją rozporządzenia wraz z załącznikiem przyczyni się do kształtowania niebezpiecznych przyzwyczajeń. A wiadomo, że "czym skorupka nasiąknie, tym na starość trąci". Nieśmiało przypomnę autorowi tej wypowiedzi, iż podstawą wiedzy kierowców nie są wymienione akty poświęcone organizacji systemu szkoleń i egzaminowania, a Kodeks drogowy, czyli dokładnie ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Ustawa o kierujących pojazdami i rozporządzenie czyli jej akt wykonawczy regulują inne kwestie, czyli: wymagania formalne w stosunku do kierowców, zasady uzyskiwania i cofania uprawnień; zasady prowadzenia ośrodków szkolenia i oczywiście adresowanych do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego zasad przeprowadzania egzaminów państwowych.

Testy egzaminacyjne. Odpowiadając na pytanie Czytelnika w sprawie pytań testowych obowiązujących na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy - zgodnie z pozyskaną wiedzą - informujemy, iż baza została przeanalizowana i w stosownym czasie zaktualizowana.

Nie dezinformujmy kandydata na kierowcę! Nie instruujmy na jakiej podstawie może bezkarnie łamać prawo. Ten kursant, on nowe przepisy już zna, wykładowcy i instruktorzy dbają o to, aby wiedział co i jak jest nowelizowane. A egzamin - to sprawdzian jego wiedzy, znajomości przepisów, bezpiecznych zachowań. Zawsze, gdy podczas egzaminu wystąpi zagrożenie wnikające z cytowanego art. 52 ust. 2 egzaminator przerwie egzamin. Egzaminator – on może i będzie mógł! (jm)