Legislacja

W ustawie nie ma „bezwzględnego pierwszeństwa pieszych” – przypomina KRBRD

25 maja 2021

W ustawie nie ma „bezwzględnego pierwszeństwa pieszych” – przypomina KRBRD
(fot. PEXELS)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego apeluje:

         Przypominamy!

         Nowe przepisy wchodzące w życie w dniu 1 czerwca nie wprowadzają tzw. „bezwzględnego pierwszeństwa pieszych”.

         Przepisy te m.in. rozszerzają obowiązki kierującego pojazdem przez konieczność udzielenia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych.

         Natomiast na pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych nadal będzie spoczywał obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, polegający na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Ustawa. Przywołajmy także brzmienie art. 26 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które brzmi: Art. 26, ust. 1:Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.” Przywołany ust. 1a: „Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.” (Dz. U. z roku 2021, poz. 463 [kliknij]).

„Bezwzględne pierwszeństwo” nie istnieje. Już ponad półtora roku, jak informujemy i wyjaśniamy: BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO NIE ISTNIEJE! „"Piesi to święte krowy, będą mieli bezwzględne pierwszeństwo", Powtarzanie tych kłamstw jest niebezpieczne”!; „Bezwzględne pierwszeństwo pieszych? Nie ma i nigdy nie będzie!” - dodają inni. Itd. itp. W styczniu 2020 r. Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyjaśniał: - Skala wypadków na przejściach dla pieszych, z winy pieszych. Około 85% wypadków, które maja miejsce na przejściach dla pieszych jest z winy kierujących. Jest z winy kierujących! Tutaj kierujący ponosi winę za takie zdarzenia drogowe, stąd – jak sądzę – taka propozycja Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, aby kierowca był zmuszony ustąpić pierwszeństwa pieszemu, ale ta propozycja nie polega na tzw. bezwzględnym pierwszeństwie dla pieszych. Nie! Pieszy nie będzie miał bezwzględnego pierwszeństwa. Pieszy też będzie musiał odpowiednio zareagować, zachować szczególną ostrożność przed wejściem na przejście dla pieszych. Pieszy też będzie musiał rozejrzeć się, spojrzeć czy nie nadjeżdża samochód, a jeżeli nadjeżdża czy faktycznie ustępuje pierwszeństwa. Chcemy, aby ta relacja między kierujący a pieszym zobowiązywała do konkretnych zachowań i kierujących, i pieszych. I jeden i drugi uczestnik ruchu drogowego powinien zachować się we właściwy sposób. Bo, tylko to przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa tych niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

Powtórzmy: Nowe przepisy wchodzące w życie w dniu 1 czerwca nie wprowadzają tzw. „bezwzględnego pierwszeństwa pieszych”. Ustawa zaczyna obowiązywac już za tydzień. (jm)