Przegląd prasy

Dziś w Brukseli o brd. Polska zdobywa Nagrodę PIN za wybitne postępy

20 czerwca 2023

Dziś w Brukseli o brd. Polska zdobywa Nagrodę PIN za wybitne postępy
Nagroda PIN przyznawana krajowi za wybitne postępy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W roku 2020 otrzymała ją Estonia. W związku z trwającą pandemią Covid-19 ówczesna gala ETSC Road Safety Performance Index Award została przeniesiona do sieci. W formule telekonferencji miała miejsce doroczna prezentacja sprawozdania rocznego PIN dotyczącego postępów Europy w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych i poważnych obrażeń w 2019 r. [kliknij] (fot. ETSC - mat. pasowe)

Dziś w Brukseli odbędzie się doroczna Konferencja Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu - ETSC Road Safety Perforance Index (PIN). Jak informuje ETSC w swoim komunikacie prasowym: - Polska zdobywa międzynarodową nagrodę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ponieważ liczba ofiar śmiertelnych spadła o połowę w ciągu dziesięciu lat [kliknij]. Transmisja w godz. 13.00-17.00 [kliknij - zoom].

Konferencja ETSC. W Brukseli odbędzie się doroczna Konferencja ETSC Road Safety Performance Index (PIN). Jak informują organizatorzy - podczas wydarzenia ETSC przedstawi wnioski z raportu rocznego PIN dotyczące postępów w zmniejszaniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i poważnych obrażeń we wszystkich krajach objętych programem PIN. Konferencja to także moment wręczenia Nagrody PIN krajowi za wybitne postępy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach dwóch dyskusji panelowych przyjrzymy się również ważnym kwestiom bezpieczeństwa ruchu drogowego, które są obecnie omawiane na szczeblu UE - bezpieczeństwu młodych kierowców i sprawności fizycznej do kierowania pojazdami.

Nagroda Road Safety PIN dla Polski. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) po raz pierwszy przyznała Polsce nagrodę - za rok 2023 Road Safety Performance Index (PIN). Kraj nasz w latach 2012-2022 zmniejszył liczbę ofiar śmiertelnych na drogach o 47%, wskaźnik ten poprawiła tylko Litwa, ubiegłoroczny zwycięzca. Średnia redukcja w UE wyniosła 22%. Śmiertelność na drogach (liczba ofiar śmiertelnych na drogach na mieszkańca) wyniosła w Polsce w ubiegłym roku 50 na milion, w porównaniu z 93 na milion w 2012 roku. Śmiertelność w 2022 roku była lepsza niż we Włoszech (54 na milion). Norwegia miała najbezpieczniejsze drogi w Europie (21 na milion), a następnie Szwecja (22 na milion).

Ogłoszenie zbiega się z nową analizą opublikowaną dzisiaj przez ETSC, która pokazuje, że liczba ofiar śmiertelnych na drogach w UE wzrosła w zeszłym roku o 4%, do 20 679. Liczba ta jest nadal o 9% niższa niż w 2019 r., ostatnim roku przed pandemią Covid-19, która radykalnie zmieniła natężenie ruchu. ETSC ostrzega jednak, że od 2019 r. potrzebny byłby spadek o 17,2%, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia celu UE i ONZ, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach do 2030 r.

Panel ekspertów ETSC wymienił kilka kluczowych elementów decyzji o przyznaniu Polsce tegorocznej nagrody, oprócz znacznego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych na drogach:

- kompleksowy Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030, który wyznacza cele zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych o 50%;

- zakrojony na szeroką skalę czteroletni Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej;

- rozbudowa sieci fotoradarów i fotoradarów czasowych;

- wzrost kontroli egzekwowania prawa jazdy pod wpływem alkoholu o średnio 19% każdego roku w latach 2010-2019;

- wprowadzenie systemu „korytarzy awaryjnych” umożliwiającego pojazdom uprzywilejowanym dojazd do miejsc kolizji na autostradach.

ETSC twierdzi, że ograniczenia prędkości i obserwowane prędkości pojazdów w Polsce są wciąż zbyt wysokie. Maksymalna prędkość 140 km/h na autostradach jest najwyższa w UE z wyjątkiem Niemiec. ETSC z zadowoleniem przyjęła decyzję o wprowadzeniu większych ograniczeń prędkości w nocy na obszarach zabudowanych, które w 2021 r. zastąpiono stałym ograniczeniem do 50 km/h. Jednak ETSC twierdzi, że Polska powinna również rozważyć ograniczenie prędkości do 30 km/h na drogach używanych przez pieszych i rowerzystów w miastach.

Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, powiedział: - W ciągu dziesięciu lat Polska znacznie poprawiła bezpieczeństwo na drogach i dała przykład, jak poważnie traktować ten problem. Podjęto prawdziwe zobowiązanie do wyznaczenia celów, poprawy infrastruktury i wzmocnienia egzekwowania przepisów, które są kluczowymi czynnikami tej imponującej redukcji. (…) - Dla Europy jako całości potrzeba więcej pracy na szczeblu unijnym i krajowym. „Pakiet dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego”, ogłoszony przez Komisję Europejską w marcu, wprowadza pewne pozytywne zmiany w prawach jazdy i może usprawnić transgraniczne egzekwowanie prawa. Z zadowoleniem przyjmuje się również nową inicjatywę umożliwiającą transgraniczne uznawanie zakazów prowadzenia pojazdów. Teraz do państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego należy dopilnowanie, aby elementy, które mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe, zostały usunięte, a potencjalne korzyści pakietu w zakresie bezpieczeństwa drogowego nie zostały osłabione na często zdradzieckiej drodze do wprowadzenia prawa. (…) - Na szczeblu krajowym do rządów w całej Europie należy dążenie wszelkimi dostępnymi środkami do wznowienia corocznych redukcji liczby zabitych i ciężko rannych zgodnie z celami UE i ONZ na 2030 r. (jm)