Przegląd prasy

Egzamin teoretyczny w języku migowym

10 listopada 2015

06447622581874db6ad9b5a6e77411df9c9c677d

(529-16)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu wprowadził program, który umożliwia osobom niesłyszącym zdawanie teoretycznego egzaminu na prawo jazdy z tłumaczeniem na język migowy. Jak się dowiedział dziennik “Wyborcza pl Opole” - Problem ze zdawaniem egzaminu teoretycznego przez osoby niesłyszące pojawił się po zmianie przepisów w 2013 roku. Od tego czasu nie można wrócić do poprzedniego pytania, jest też mniej czasu na reakcję. Dlatego dla wielu niesłyszących taka forma egzaminu była nie do przejścia, te osoby troszeczkę wolniej czytają - tłumaczył Edward Kinder, dyrektor WORD w Opolu. Podjęto więc decyzję o wprowadzeniu specjalnego programu, dzięki któremu podczas pytań na egzaminie teoretycznym będzie wyświetlał się dodatkowy film zawierający tłumaczenie prezentowanego pytania na język migowy. - Z naszych obserwacji wynika, że to właśnie egzamin teoretyczny sprawia więcej trudności niesłyszącym - zauważa dyrektor. Co nie oznacza, że na egzaminie praktycznym osoby niesłyszące pozostawione są samemu sobie. Wówczas w trakcie egzaminu z tyłu w pojeździe może jechać tłumacz języka migowego. - Jeszcze przed rozpoczęciem egzaminu uzgadniane są komendy, które będą określały wykonywanie poszczególnych manewrów. Oczywiście, gdy jest jakiś problem w komunikacji, na daną komendę można zatrzymać pojazd i spokojnie wszystko wytłumaczyć - wyjaśnił dyrektor.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu informuje, iż wychodząc naprzeciw potrzebom osób niesłyszących możliwe jest - od października 2015 r. - planowanie egzaminu teoretycznego z tłumaczeniem na język migowy. Zmiana systemu pozwala na wyświetlenie razem z pytaniem egzaminacyjnym dodatkowego filmu zawierającego tłumaczenie prezentowanego pytania na język migowy. O chęci skorzystania z powyższej możliwości należy powiadomić obsługę w momencie ustalania terminu egzaminu.