Przegląd prasy

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: TRANSPORT DROGOWY XXI WIEKU

31 października 2015

904f3f5d67c607bdf3bf1bae1acb68cf75243421

We Wrocławiu, 6 listopada br. odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSPORT DROGOWY XXI WIEKU. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu:

M o d e r a t o r z y:

- Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes zarządu Fundacji

- Katarzyna Pilarczyk, sekretarz Konferencji

R e f e r a t y:

Referat wprowadzający

Logistyka przyszłości” - dr Marcin Pawęska, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

I Sesja

Szkolenia CKZ i ADR w warunkach akademickich” - dr Stanisław Kwaśniowski, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Dobra reputacja przewoźnika” - Małgorzata Kaniewska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji

Co dalej z transportem drogowym w Polsce - kolejne ciosy w branżę” - Maciej Wroński, przewodniczący Związku Pracodawców “Transport Logistyka Polska”

Szkolenie kierowców przewożących towary niebezpieczne” - dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, główny specjalista Transportu Dozoru Technicznego

II Sesja

Nieuczciwa konkurencja, a jakość szkolenia- Leszek Luda, prezes“Polskiej Unii Transportu”

Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców, wnioski z badań” - dr hab. Adam Tarnowski, prof. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Kursy uzupełniające dla kandydatów na kierowców w transporcie międzynarodowym - Euzebiusz Jasiński, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

Doskonalenie techniki jazdy w warunkach ekstremalnym” - Romuald Chałas, prezes stowarzyszenia Automobilklub Polski

Rola administracji w podnoszeniu kompetencji kierowców” - Tomasz Matuszewski, Starosta Gostyniński

ORGANIZATORZY:

–Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym

–Polski Klaster Edukacyjny

–The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) - Polska

CELE KONFERENCJI:

–Próba opisania potrzeb kompetencyjnych transportu drogowego XXI wieku

–Dyskusja na temat nowych systemów w transporcie i logistyce

–Forum wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i doskonalenie kadr w transporcie i logistyce

KOMITET ORGANIZACYJNY:

–Janusz Pawęska - MWSLiT - Przewodniczący komitetu organizacyjnego

–Katarzyna Pilarczyk - MWSLiT - Sekretarz konferencji

–Alicja Gajlewicz - Polski Klaster Edukacyjny

–Bożenna Chlabicz - Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym

KOMITET NAUKOWY:

–Prof. dr hab. Leszek Mindur - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kordel - Uniwersytet Gdański

–Prof. dr hab. inż. Ladislav Šimak -Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja

–Prof. dr hab. inż. Miroslaw Seidl -Žilinska univerzita v Žiline, Słowacja

–Prof. dr hab. inż. Volodymyr Kharchenko -Narodowy Uniwersystet Lotniczy w Kijowie, Ukraina

–Dr inż. Zbigniew Sebastian - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Dr Marcin Pawęska - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Dr inż. Anna Dzikowska - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

–Dr hab. Adam Tarnowski - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

–Dr inż. Krzysztof Grzegorczyk - Techniczny Dozór Transportowy

–Płk dr hab. inż Tomasz Smal - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

PARTNERZY:

–Automobilklub Polski

–Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

–Związek Pracodawców “Transport Logistyka Polska”

–Związek “Polska Unia Transportu”

–Grupa IMAGE

PATRONAT MEDIALNY:

–Tygodnik “Prawo Drogowe @ News”

–Magazyn ZMPD “Przewoźnik”

–“Transport Manager”

–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ATUT

–“Polski Traker”