Przegląd prasy

Instruktorzy pytali

17 grudnia 2011

f410ffdbcebf40a2aac4ba095c672ba7e363359d

edc752b160a53129ec51936f969bc490172867b4

(Fot.: PD@N 409-31-32)

WORD Zamość zorganizował spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dla instruktorów nauki jazdy, na które zaprosił instruktorów nauki jazdy. Tematyką wiodącą były przyszłe zmiany w procesie szkolenia i egzaminowania, które mają obowiązywać z dniem 11 lutego 2012 r. Jak zaplanowano podczas potkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

-Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami dotyczące szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców - Tomasz Piętka, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

-Przyczyny, wnoszenie i rozpatrywanie skarg na przebieg egzaminu państwowego kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie –Krzysztof Kalinowski, Urząd Marszałkowski w Lublinie;

-Dalekie i bliskie cele edukacji komunikacyjnej – Antoni Grzesiuk egzaminator WORD Zamość.

Uroczystego otwarcia spotkania dokonał dyrektor WORD- u w Zamościu Janusz Szatkowski. Instruktorzy nauki jazdy uczestniczący w spotkaniu uzyskali wyczerpujące odpowiedzi ze strony przedstawiciela ministerstwa na zadawane pytania dotyczące nowych przepisów, mimo wciąż trwających ustaleń co do ostatecznego kształtu rozporządzeń wykonawczych do ustawy.