Przegląd prasy

Jak zgłosić autokar do kontroli?

27 czerwca 2022

Jak zgłosić autokar do kontroli?
(fot. Ministerstwo Infrastruktury)

Wakacje to okres wzmożonego ruchu autokarowego. W związku z tym Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęła coroczną akcję „Bezpieczny Autokar”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas podróży tym środkiem transportu. Inspektorzy ITD sprawdzają m.in. stan techniczny autobusów oraz czas pracy i trzeźwość kierowców.

- Działania, które Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi w okresie wakacyjnym na terenie całego kraju, mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych, którzy wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek. Taka kontrola to też większa pewność dla rodziców, opiekunów i organizatora wyjazdu, że dzieci jadą sprawnym pojazdem, z odpowiednio przygotowanym do trasy kierowcą. Działania te mają nie tylko charakter kontrolny, ale również profilaktyczny i edukacyjny. Zwracają uwagę przewoźników i kierowców, na istotne elementy ich pracy, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Wpływają więc na zwiększenie świadomości przewoźników o ich obowiązkach i ewentualnych zagrożeniach – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W akcji „Bezpieczny autokar” wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje Inspekcja Transportu Drogowego. W Głogoczowie stan techniczny autokarów sprawdzano z wykorzystaniem Mobilnej Jednostki Diagnostycznej. To unikatowy w skali kraju sprzęt pomiarowo-kontrolny, który pomaga inspektorom wykrywać niesprawne, niebezpieczne i zatruwające środowisko naturalne pojazdy. - Mobilne Jednostki Diagnostyczne, które zostały zaprojektowane na potrzeby Inspekcji, to w pełni automatyczne urządzenia, które umożliwiają przeprowadzenie kompleksowej kontroli pojazdu w warunkach drogowych. Umożliwiają sprawdzenie układu kierowniczego, hamulcowego, stanu zawieszenia, a także rozpoznanie błędów i usterek w większości pojazdów ciężarowych oraz autobusów - stwierdził Alvin Gajadhur.

W punkcie kontroli inspektorzy przygotowali również zagadki i quizy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym z myślą o najmłodszych.

Jak zgłosić autokar do kontroli? Wystarczy skontaktować się z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego. Ze względu na rosnącą liczbę kontroli realizowanych na wniosek rodziców i opiekunów, warto zgłosić konieczność ich przeprowadzenia z kilkudniowym wyprzedzeniem (dane poszczególnych WITD znajdują się na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gitd/witd). Inspektorzy, w miarę możliwości, przeprowadzą kontrolę w miejscu wyjazdu autokaru lub wskażą punkt kontrolny, do którego należy skierować autokar przed wyjazdem.

Ciężki transport pod nadzorem. Równolegle z kontrolami autokarów inspektorzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdów ciężarowych, czas pracy i stan trzeźwości kierujących oraz czy kierowcy pojazdów ciężarowych stosują się do wakacyjnych zakazów ruchu.

W okresie wakacyjnym, pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton, które nie są zwolnione z obowiązujących zakazów, nie mogą poruszać się po drogach:

- w piątki od godz. 18:00 do godz. 22:00,

- w soboty od godz. 8:00 do 14:00,

- w niedziele od godz. 8.00 do 22:00.

Z ograniczeń tych zwolnione są określone grupy pojazdów, jak np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta, a także pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii i klęsk żywiołowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/Inspekcja transportu Drogowego