Przegląd prasy

Jan Szumiał: Minimalna cena kursu prawa jazdy - 65 pln/godz.

17 października 2016

67f84d5d0547a51ca1bffe2d0a8f2a240cb64561

 

W kwestii ceny kursu występuje konflikt interesów pomiędzy klientami (kursantami) a ośrodkami szkolenia kierowców. Klienci, często za jak najniższą cenę, chcą odbyć kompleksowe szkolenie jednocześnie przy minimalnej obowiązkowej ilości godzin zajęć, z gwarancją przygotowania ich w stopniu zapewniającym zdanie egzaminów państwowych. Sugestie instruktora o konieczności wydłużenia szkolenia, w sytuacji, gdy kursant nie jest gotowy do samodzielnej i bezpiecznej jazdy, traktowane są jako próba wyłudzenia dodatkowych pieniędzy. Niestety, najczęściej oczekiwania dotyczą najniższej ceny, najkrótszego czasu szkolenia (nawet skróconego), równie szybkie zaliczenie egzaminu wewnętrznego i następnie równie szybko egzamin państwowy. Tylko nieliczni, rozumieją potrzebę i sami decydują się na dalsze szkolenie. Ten stan rzeczy prowadzi do wielu nieprawidłowości. Na rynku działają ośrodki szkolenia (najczęściej korzystające z ulg przysługujących na rozpoczęcie działalności gospodarczej), które oferują cenę poniżej kosztów rzeczywistych. Pozostaje niebagatelna wątpliwość, co do oferowanej jakości tego szkolenia. Niestety, właśnie ich oferta staje się konkurencyjna.

Minimalna (nie zawsze wystarczająca) ilość godzin szkolenia kandydata na kierowcę kat. B wynosi: 30 godz. szkolenia teoretycznego (godziny lekcyjne) w tym 4 godz. z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym i 30 godz. jazd szkoleniowych oraz egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny. Poniżej próba kalkulacji koszów szkolenia kandydatów na kierowców.

Koszty ponoszone przez ośrodek szkolenia kierowców:

1.Zakup samochodu (co 4-5 lat). Niestety występuje różnica w cenie oferowanej ośrodkom egzaminowania i ośrodkom szkolenia. OSK oferowane są pojazdy bez uwzględnienia specyfiki eksploatacji w trakcie szkolenia, a następnie przerzucanie na nie kosztów napraw. Paliwo i inne.

2.Przystosowanie samochodu szkoleniowego.

3.Przeglądy rejestracyjne - dodatkowo 48 pln przyczepa, motocykl - używane do nauki jazdy muszą być wyposażone z tyłu dodatkowo w emblemat “L” co musi być potwierdzone na stacji diagnostycznej - usługa ta corocznie kosztuje 48 pln.

4.Ubezpieczenie samochodu, podwyższone o min. 50% ze względu na zwiększone ryzyko kolizji. A jaka jest szkodowość z winy nauki jazdy? Około 0,1%.

5.Przeglądy techniczne.

6.Naprawy.

7.Plac manewrowy (w większych miastach zdecydowanie większy koszt).

8.Sala wykładowa, jej wyposażenie i materiały szkoleniowe.

9.Biuro i jego obsługa, opłaty – w tym energia elektryczna.

10.Komputery oraz ich oprogramowanie (w tym także programy do prowadzenia ośrodka i kontaktu z urzędami).

11.Podatki, składki ZUS, zakup kasy fiskalnej.

12.Płaca instruktora (często poniżej najniższej średniej krajowej).

Kalkulacja ceny 1. godz. szkolenia praktycznego: W większości państw europejskich 1 godz. szkolenia kosztuje ok. 40 euro. W Polsce aktualnie ta sama 1. godz. ma cenę ok. 40-60 pln. Znane są sytuacje, gdy instruktorzy oferują cenę 30 pln. Dla porównania przypomnijmy, iż cena egzaminu praktycznego państwowego (ok. 1 godz.) wynosi 140 pln. Skąd tak wielka różnica? Miesięczna płaca egzaminatora - w zależności od stażu i kwalifikacji - (8 godz. dziennie) to kwota w granicach 3500-6000 pln netto, do tego dodatki socjalne. Instruktor, którego praca jest nie mniej odpowiedzialna, wymagająca ciągłego skupienia i stresująca, pracuje często za płacę niższą od minimalnego krajowego wynagrodzenia. Dodam niejednokrotnie pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie. Natomiast wymagania stawiane instruktorom są coraz wyższe. Proponuje się, aby osk opłacały poprawkowe egzaminy państwowe swoich kursantów, podczas gdy na wynik egzaminu, nawet osoby dobrze przygotowanej, ma również wpływ chociażby stres egzaminacyjny.

Kalkulacja przygotowana przez środowisko szkoleniowe: Przy założeniu że ośrodek posiada 8 samochodów szkoleniowych, pełną wymaganą infrastrukturę i zaplecze, instruktor pracuje 8 godzin dziennie oraz 10% zysk ośrodka, wskazuje iż realny koszt 1 godziny szkolenia praktycznego powinien wynosić 90 pln. Najniższa, realna cena, bez zysku i biorąc pod uwagę rezygnację z obsługi biura, posiadanie własnego prywatnego lokalu i placu manewrowego, stawka za 1 godz. szkolenia nie powinna być niższa niż 65 PLN. Czy jest to stawka wygórowana?

Jan Szumiał, instruktor nauki jazdy, właściciel osk w Warszawie

(549-27 fot. J. Michasiewicz)