Przegląd prasy

Jubileuszowa pielgrzymka kierowców

15 maja 2011

Odbyła się jubileuszowa X Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę. Tegoroczna została zorganizowana pod hasłem: Janie Pawle II - wzorze świętości - prowadź nas bezpiecznie po wszystkich drogach.W pielgrzymce wzięli udział m.inn.: przedstawiciele organizacji związanych z działalnością fundacji MIVA-Polska; misjonarze z Polski; goście specjalni z organizacji rządowych; przedstawiciele Policji; przedstawiciele środowisk sportowych; pracownicy WORD; przedstawiciele Akademii Jazdy Warszawa; członkowie Stowarzyszeń należących do PFSSK: Jacek Zalewski - dyrektor Biura Analiz i Nadzoru z MSWiA; insp. Marek Fidos - dyrektor BRD Komendy Głównej Policji; nadkomisarz Rafał Kozłowski - zastępca dyrektora BRD KG Policji; Romuald Chałas - prezes Automobilklub Polski; Tomasz Matuszewski - WORD Warszawa; Andrzej Staszek - WORD Bielsko-Biała; Krzysztof Szymański - prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców i inni. Wśród organizatorów: ks. Jerzy Kraśnicki - dyrektor MIVA Polska oraz ks. Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców i inni. Z całej Polski licznie przybyli uczestnicy pielgrzymki.

“Kierowcy, którzy tutaj są na pielgrzymce, są stowarzyszeni przy MIVA Polska, przy organizacji, która pomaga misjonarzom w zdobywaniu różnych pojazdów, by mogli pracować - podkreśla bp Stanisław Dziuba – W RPA też ginie dużo ludzi na drogach z powodu braku dobrych dróg, z powodu za szybkiej jazdy, również z powodu napadów na kierowców na pustych drogach. Chciałbym podziękować kierowcom, że tutaj są na Jasnej Górze w domu Matki, by podziękować za szczodrobliwość, za te ofiary, które wpływają na rzecz MIVA, by pomóc polskim misjonarzom w krajach misyjnych, oraz by prosić o bezpieczeństwo dla wszystkich podróżujących tutaj w kraju jak i za granicą, by byli odpowiedzialni i świadomi, że każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo drugiego człowieka na drogach”. “Pamiętajcie jeździcie z głową samochodami i motocyklami, najważniejsze jest dojechać do mety, czyli do celu, trzeba czerpać ze swojej jazdy przyjemność i wtedy jest to fajne, nie przekraczać barier, których przekraczać nie należy, nie jeździć brawurowo i nie denerwować się na innych uczestników dróg publicznych – podkreślał Jacek Czachor – Cieszę się bardzo, że mogę w tej pielgrzymce uczestniczyć i podziękować Panu Bogu za przejechane kilometry bezpiecznie do mety”.

fec7bda1410d5f9b41cad8bdc2ef07070f29962a

f441b818da71aaf2416ca6b2d9cfc2d7635d6a0f

^ Wielkim zaszczytem dla przedstawicieli środowiska było spotkanie z Jego Ekscelencją ks. bp Stanisławem Dziubą.

59d989482429ff1696320ff90bf5133ba8efe33a

fceb8e0dad23eff3e7b1c3fb7edd5fb5ab271de8

^ Centralnym punktem spotkania była Msza św. odprawiona w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył bp Stanisław Dziuba, biskup diecezji Umzinkulu w RPA, homilię wygłosił ks. prałat Henryk Błaszczyk, kapelan ratownictwa drogowego. Mszę św, koncelebrowali: o. Nikodem Kilnar, paulin; ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, ks. Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców; ks. Marcin Iżycki, dziekan służby celnej; ks. Piotr Jakubuś, kapelan służby celnej; ks. Grzegorz Ropiak, duszpasterz kierowców diecezji legnickiej; ks. Marek Gizicki, misjonarz z Tanzanii i ks. Zygmunt Piontek, misjonarz z Togo. Liturgię zakończyła się błogosławieństwem udzielonym przez Jego Ekselencję. Na zakończenie odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdów.

(Fot.: PD@N 387-104/107)