Przegląd prasy

Kampania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego trwa

17 lutego 2008

Każdego roku na drogach Unii Europejskiej w wyniku wypadków drogowych ginie 40 000 osób, a 1 700 000 odnosi rany. Wypadki te są główną przyczyną śmierci ludzi w wieku poniżej 45 lat i w tej grupie wiekowej są odpowiedzialne za większa liczbę zgonów niż choroby serca czy choroby nowotworowe. Całkowity koszt jaki obciąża społeczeństwo z tego tytułu został oszacowany na ponad 160 miliardów euro rocznie, co odpowiada 2% produktu narodowego brutto Unii Europejskiej. Stanowi to wysoką cenę biorąc pod uwagę, że relatywnie proste i akceptowalne społecznie rozwiązania, które mogłyby poprawić tę sytuację, nie są wdrażane. Pora to zmienić! Według danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: "Aktualnie w Polsce zarejestrowanych jest blisko 17 mln pojazdów. Dla porównania w roku 1989 było zarejestrowanych 8,6 mln pojazdów silnikowych. Odnotowano wówczas 46 338 wypadków drogowych, 6 724 osób zabitych i 53 639 osób rannych. Zestawienia te wskazują, że pomimo dwukrotnego przyrostu liczby pojazdów, udało się zapanować nad wydawałoby się nieuchronnym wzrostem liczby wypadków drogowych i ich skutków. Od kilku lat Policja odnotowuje spadki we wszystkich omawianych kategoriach." Wynik ten jest efektem skomasowanych działań Policji, KRBRD, prywatnych firm i stowarzyszeń.

Polski Czerwony Krzyż po raz kolejny włącza się, tym razem czwartą już, europejską kampanię Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "Road Safety Campaign". Jej celem jest uświadomienie wszystkim ludziom zagrożenia wynikającego z niewłaściwego zachowania się na drogach oraz przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Naszym głównym partnerem jest firma Toyota Motor Polska.

W ramach kampanii PCK stawia sobie dwa podstawowe cele:
1. Zmniejszenie liczby obrażeń poniesionych przez użytkowników samochodów, poprzez nieustanne wsparcie merytoryczne nad działaniami uświadamiającymi konieczność posiadania samochodowej apteczki pierwszej pomocy, jako obowiązkowego wyposażenia pojazdu.
2. Zmniejszenie liczby obrażeń, w tym ze skutkiem śmiertelnym, poniesionych przez osoby poszkodowane w wypadkach samochodowych w wyniku nieumiejętnego udzielenia pierwszej pomocy lub jej braku, poprzez przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w szkołach, jako elementu wzmacniającego bezpieczne zachowania na drodze.

Inauguracja polskiej kampanii odbyła się 23 września 2007 r. w trakcie telewizyjnego pikniku na warszawskim Polu Mokotowskim. O godzinie 16:00 nad stanowiskiem, w którym dyżurowali pracownicy i wolontariusze PCK, pojawił się "żagiel" promujący kampanię BRD. Wszyscy zainteresowani tematem bezpieczeństwa ruchu drogowego mogli przyjść i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Każdy dostał kartę I.C.E. (in case of emergency), na którą wpisał swoje dane oraz kontakt do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku. Dzieci i młodzież miały okazję wygrać odblaski rozwiązując nasz konkurs, a także obejrzeć krótkie filmy animowane przypominające podstawowe zasady ruch drogowego. Kampania potrwa kilka miesięcy, a zakończy się 8 maja 2008 r. podczas Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża.