Przegląd prasy

KGP. Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, uto oraz urządzeń wspomagających ruch – stan prawny od 20. maja

17 maja 2021

KGP. Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, uto oraz urządzeń wspomagających ruch – stan prawny od 20. maja
W tej sytuacji korzystanie z jezdni - przez użytkownika transportu osobistego - jest niedopuszczalne (fot. Piotr Wagner)

20 maja 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720 – [kliknij]), regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym - dziś publikujemy niezwykle ważne zestawienie przygotowane przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zarówno hulajnoga elektryczna, urządzenie transportu osobistego, jak też urządzenia wspomagające ruch zyskały w ustawie - Prawo o ruchu drogowym swoją definicję, a osoby je użytkujące mają zarówno prawa, jak i obowiązki. Należy podkreślić, że hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego w znowelizowanych przepisach mają status pojazdu - przypominają policjanci. Poniżej tabela - opracowana w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - z wybranymi przepisami, która będzie pomocna nowo zdefiniowanym użytkownikom, ale także wszystkim innych uczestnikom ruchu drogowego, osobom prowadzącym zajęcia bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy nauczycielom wychowania komunikacyjnego. (jm)