Przegląd prasy

Kraków: w Specjalistycznym Ośrodku Szkolenia (27.11.2010)

27 listopada 2010

ab4ce3d34672a5fca215fb7b722215fc8ca590e4

(Fot.: PD@N 355-8)

28f278bd17b12e04d594bba8bc66705d2382ce49

(Fot.: PD@N 365-71-72)

W Specjalistycznym Ośrodku Szkolenia w Krakowie, ul. Dekerta 12 po raz kolejny odbyło się szkolenie stacjonarne Dzień 1 w ramach ogólnopolskiego projektu pn. “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Organizatorem szkolenia – na podstawie umowy zawartej z konsorcjum L-instruktor.pl – Specjalistycznym Ośrodku Szkolenia w Krakowie. Przypomnijmy – właśnie ten ośrodek zorganizował szkolenie pierwszych małopolskich grup we wrześniu br. W szkoleniu udział wzięło 19 osób, w tym 1 kobieta, 3 osoby w wieku 50+, 5 z terenów wiejskich. Także i w tej edycji zrealizowano cztery wykłady z elementami dyskusji i zajęć warsztatowych: prawo, psychologia, metodyka, narzędzia. Tematyka szkolenia wyznaczona była programem projektu. Wykładowcami byli: prawo i metodyka - Marek Górny; psychologia i narzędzia - Ewa Bochenek. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały szkoleniowe “Teka L-instruktor.pl”: skrypt szkolenie stacjonarne Dzień 1, przewodnik metodyczny szkolenia e-learningowego, poradnik metodyczny dla instruktorów nauki jazdy, planer poradnik z terminarzem, aktualizowany, elektroniczny Zbiór Prawa; program instalacyjny szkolenia e-learningowego na płycie CD. Drugą część materiałów szkoleniowych, tj. skrypt szkolenia stacjonarnego Dzień 2, poradnik praktycznej nauki jazdy oraz nalepkę magnetyczną potwierdzającą udział w projekcie uczestnicy otrzymają podczas szkolenia Dzień 2, które zaplanowano na 11 maja 2011 r. Uczestnicy podkreślali sprzyjającą interesującej dyskusji atmosferę szkolenia, zgłosili także potrzebę dalszych takich spotkań. Grupa rozpoczęła cykl szkolenia e-learningowego, które zakończone zostanie kolejnym dniem szkolenia stacjonarnego oraz egzaminem.