Przegląd prasy

Krzysztof Szymański, prezes PIGOSK – o stabilizacji i przyszłości

6 maja 2016

6be2368e953e0484013f6f4a181f733a8a5006f6

161d2794c6fe14e7167d53825d9e9e029713b418

2d07363af3316f31840084114c2a5601463f4dd1

(538-17-19 fot. Wojciech Góra)

Tygodnik PRAWO DROGOWE@NEWS: PIGOSK obchodził właśnie jubileusz 10. lecia. To czas podsumowań i spojrzenia wstecz. Gratulujemy także w imieniu redakcji i czytelników tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS. Branża staje się coraz nowocześniejsza, sprzęt także. Ciekawi więc jesteśmy Państwa planów działań na kolejne lata. Jakie założyliście sobie cele, jakie działania będziecie kontynuowali, a jakie nowe planujecie realizować? Może jakieś kolejne inwestycje? Czy grono odbiorców Waszych działań i oferty powiększa się?

Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców:

Podsumowaliśmy 10 lat działalności Izby. Bilans wyszedł bardzo dobrze. Mam na myśli nie tylko osiągnięcia materialne, ale przede wszystkim atmosferę i relacje międzyludzkie. Podstawą do takiej oceny są ostatnie opinie naszych gości, uczestników jubileuszu w dniu 6 maja 2016 r.

Podstawowym celem na najbliższe miesiące jest wdrożenie do szkolenia drugiego nowego symulatora wysokiej klasy samochodu ciężarowego i autobusu o 6-ciu stopniach ruchu zbudowanego w oparciu o najnowsze technologie. Wdrożenie nowego symulatora wytyczy nam nowe działania. Skupimy się nad poszerzeniem oferty szkoleniowej. Nawiążemy bliższą współpracę z uczelniami technicznymi oraz z jednostkami badawczo rozwojowymi. Dodatkowymi atutami do realizacji tych zadań jest dobra kadra nauczająca i dobre położenie (blisko Warszawy, obok węzła komunikacyjnego ,,Konotopa”)

Nie mniej ważnym celem jest dla nas rozwój edukacyjny na rzecz kierowców i uczestników ruchu drogowego. Wykorzystując środki finansowe z działalności statutowej i potencjał ośrodków szkolenia kierowców oraz współpracę z samorządami, instytucjami naukowymi, będziemy chcieli tworzyć nowe formy aktywności na rzecz brd oraz wspierać już istniejące. Widzę tutaj możliwość działania w ramach Klastra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który został powołany do życia w ramach działalności Izby. Bardzo ważnym zadaniem dla naszego środowiska jest dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Pan Bogdan Oleksiak dyrektor Departamentu Transportu Drogowego zapowiedział podczas swojego wystąpienia w dniu jubileuszu, że zostanie powołany zespół ekspertów do wypracowania pewnych rozwiązań, które wpłyną na poprawę przygotowania kierowców i kandydatów na kierowców do uczestnictwa w ruchu drogowym. PIGOSK na tym polu zawsze przejawiała aktywność i nadal to zadanie będziemy kontynuować.

O kolejnych inwestycjach w ramach funkcjonowania Izby będziemy myśleć po zrealizowaniu bieżących celów. Możliwości mamy duże ponieważ jesteśmy organizacją o zasięgu ogólnokrajowym.

Powiększa się grono członków PIGOSK oraz odbiorców naszych działań. Oprócz szkoleń wynikających z programów kwalifikacji wstępnej prowadzimy również szkolenia dla służb mundurowych oraz szkolenia zlecone przez firmy transportowe, w zakresie uzgodnionym przez zainteresowane strony. Na bieżąco podpisujemy umowy z nowymi kontrahentami.

Z chwilą uruchomienia nowego symulatora przygotujemy również nowe oferty szkoleń.

Z uwagi na dobry dojazd i dobrą infrastrukturę do obsługi klienta oraz dobra kadrę nauczającą systematycznie rośnie zainteresowanie naszymi usługami.

Sumując moja krótką wypowiedź, chciałem podkreślić, to co jest bardzo istotne dla naszego środowiska. Przez 10 lat ze środków uzyskanych w ramach szkolenia kierowców przez ośrodki szkolenia wybudowaliśmy piękny obiekt i stworzyliśmy dobry system szkolenia. Jestem przekonany, że te osiągnięcia będą dalej owocować w ramach działań organizacji samorządu gospodarczego i służyć dobrze naszemu środowisku.

Krzysztof Szymański, Prezes PIGOSK