Przegląd prasy

Krzysztof Szymański (UM Łódź): mimo braku przepisów wykonawczych szkolenia pomogą instruktorom

9 października 2014

d166e7bc5dc9bdaa74faba20b07d4af1b84252c0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Szymański (38 lat), p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi - komórki sprawującej nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami i wykładowcami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, technik samochodowy, instruktor nauki jazdy. Ponadto wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu kwalifikacji wstępnej dla zawodowych kierowców oraz w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów.

(504-40)

W Łodzi zainaugurowano projekt pn. “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”. Zaplanowano przeszkolenie 2400 osób z 300 ośrodków szkolenia kierowców. W dniach 5-8 października 2014 r. szkolenia odbywały się w Łodzi. O rozmowę poprosiliśmy Krzysztofa Szymańskiego z Urzędu Miasta Łodzi, który w tym projekcie wziął udział jako wykładowca. Zachęcamy do lektury naszej rozmowy:

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Pierwsze pytanie oczywiście w kwestii eco-drivingu. Jest Pan lektorem w projekcie “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”. Czym według Pana jest eco-driving?

Krzysztof Szymański (Urząd Miasta Łodzi): To użytkowanie pojazdu samochodowego w sposób ekonomiczny i ekologiczny. Eco-driving proponuje nam rozwiązania oszczędzające paliwo, zmniejszające emisję spalin, niższe koszty eksploatacji pojazdu i wzrost bezpieczeństwa na drogach. Stosując tzw. ekojazdą poprawiamy również komfort podróżowania - wpływa na to płynna jazda i lepsze warunki akustyczne (zmniejszenie hałasu silnika). Wszystkich przyszłych i obecnych kierowców zachęcam do wnikliwego zapoznania się z założeniami eco-drivingu, w celu skorzystania w pełni z wyżej wymienionych rozwiązań. Każdemu powinno zależeć na tym, aby nie szkodzić środowisku naturalnemu i rzecz jasna własnej “kieszeni”.

Pytanie: Czy nadzór nad ośrodkami szkolenia kontroluje prowadzone zajęcia praktyczne w ośrodkach szkolenia kierowców?

Odpowiedź: Owszem. W ramach przeprowadzanych corocznie kontroli ośrodków szkolenia kierowców sprawdzamy pod kątem prawidłowości szkolenia, prowadzenie przez instruktorów zajęć praktycznych. Członkowie zespołu kontrolującego uczestniczą w takich zajęciach, o ile są prowadzone w tym dniu. Ponadto cyklicznie podejmujemy działania wraz z Policją w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem.

Pytanie: A w ustawie o kierujących pojazdami. Czy - Pana zdaniem - w tym akcie występuje przepis, który powinien być dodany, zmieniony, bądź uregulowany uzupełniająco?

Odpowiedź: Znalazłby się niejeden (uśmiech). I tak na przykład w myśl art. 46 ust. 7 ustawy o kierujących pojazdami instruktor lub wykładowca, który w terminie do dnia 7 stycznia danego roku nie przedłożył w organie nadzoruzaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego i został z tego powodu skreślony z ewidencji, może ubiegać się o powrót do zawodu pod warunkiem odbycia tychże warsztatów. Natomiast art. 35 ust. 6 ustawy stanowi, iż podmioty uprawnione do organizowania warsztatów doskonalenia zawodowego zapewniają udział w nich wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach. Wzór tego zaświadczenia, określony w akcie wykonawczym do ww. ustawy, przeznaczony jest jedynie dla instruktorów i wykładowców. W tym miejscu moje pytanie brzmi: A co z osobami, które zostały skreślone z ewidencji? Jeśli już ktoś nie jest instruktorem lub wykładowcą, to czy podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 6, zapewni udział takiej osobie w warsztatach doskonalenia zawodowego? Jakie wtedy należy wydać zaświadczenie? Jest to sytuacja nieuregulowana w ustawie o kierujących pojazdami i wymagająca wprowadzenia zmian do jej treści.

Pytanie: Macie Państwo swój własny sposób na kontakty z ośrodkami szkolenia? Właścicielami osk? Instruktorami?

Odpowiedź: Z reguły kontakt ten opiera się na korespondencji. Na przykład kierujemy drogą listowną (czasami elektroniczną) pisma okólne do właścicieli ośrodków, jeśli wprowadzane są zmiany w przepisach prawa dotyczące ich działalności. W zeszłym roku skierowaliśmy również pismo do wszystkich instruktorów, wpisanych do łódzkiej ewidencji, przypominające o obowiązku uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego. Przepis stanowiący o tym obowiązku był nowy, a sankcja za nie odbycie przedmiotowych warsztatów surowa - mianowicie skreślenie z ewidencji instruktorów i dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok. Dodam, iż uczestniczymy także w spotkaniach z przedstawicielami ośrodków szkolenia kierowców, które są organizowane przez stowarzyszenia zrzeszające te podmioty na terenie miasta Łodzi. Jest wtedy okazja do wymiany poglądów, jak również do udzielania z naszej strony odpowiedzi na pytania nurtujące instruktorów.

Pytanie: Uczestniczy szkolenia 300.osk bardzo pochlebnie wypowiadali się o Pana prezentacji. Jakie były najbardziej interesujące ich uwagi, spostrzeżenia czy pytania?

Odpowiedź: Pragnę więc podziękować wszystkim za słowa uznania. Uczestnicy tego szkolenia chyba najbardziej ubolewali nad tym, iż mimo tego, że od przyszłego roku, pojawi się nowe kryterium oceny podczas praktycznej części egzaminu państwowego, dotyczące tzw. energooszczędnej jazdy, to prawodawca do tej pory nie przygotował zmian do programu szkolenia kandydatów na kierowców ujętego w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Sądzę, że zagadnienia poruszone podczas szkolenia realizowanego w ramach projektu, pomimo braku przepisów wykonawczych, pomogą wielu instruktorom w sposób odpowiedni przygotować kursantów do egzaminu wzbogaconego o to nowe zadanie. Nie ukrywam, że niektórzy instruktorzy wykorzystali moją obecność, jako przedstawiciela organu nadzoru, zadając pytania związane ze sprawami bieżącymi - przede wszystkim zmianami do ustawy o kierujących pojazdami, które weszły w życie 24 sierpnia bieżącego roku.

Pytanie: Jaki temat z zakresu brd powinien być częściej podejmowany w mediach?

Odpowiedź: Temat dotyczący przyczyn i konsekwencji ryzykownej jazdy. W naszym kraju jedną z głównych przyczyn wypadków w ruchu lądowym jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Uważam, że większość kierowców bardzo dobrze zna przepisy ruchu drogowego, ale niestety niektórzy z nich po prostu je bagatelizują. Ważne, więc jest, aby zarówno kandydatom na kierowców oraz samym kierowcom wpajać, jak bardzo niebezpieczne w skutkach jest niewykształcone poczucie odpowiedzialności, czy też mała kontrola emocji i popędów na drodze. Oczywiście jestem również zwolennikiem ciągłej walki z kierującymi pojazdami pod wpływem alkoholu. Co roku w Polsce zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości stawiany jest kilkudziesięciu tysiącom kierowców. Te doniesienia są zatrważające! Moim zdaniem ten temat powinien być podejmowany nie tylko przy okazji spowodowania przez pijanego kierowcę wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, tak jak to bywa w mediach.

Dziękujemy za rozmowę.

Pytania zadała J. Michasiewicz (red. nacz. PRAWA DROGOWEGO@NEWS)