Przegląd prasy

Młodzi kierowcy - program KW Policji i WORD

22 czerwca 2012

WORD w Katowicach dołączył do przygotowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH UKIERUNKOWANY NA OGRANICZENIE ZDARZEŃ DROGOWYCH I ICH SKUTKÓW WŚRÓD MŁODYCH KIEROWCÓW P/N “Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Program ten został ukierunkowany na zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat. Jego podstawą jest analiza problemów i zagrożenia powodowanego przez młodych kierowców, w oparciu o dane statystyczne za lata 2001-2010 z terenu woj. śląskiego. Na podstawie tych danych proponuje się podejmowanie konkretnych i ukierunkowanych działań naprawczych.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych na terenie woj. śląskiego, co czwarty wypadek drogowy gdzie sprawcą był kierujący pojazdem mechanicznym, był spowodowany przez jednego z młodych kierowców. Co trzecia osoba która zginęła z winy kierującego pojazdem mechanicznym, poniosła śmierć w wyniku błędu popełnionego przez kierowcę w wieku 18-25 lat. Do głównych przyczyn zdarzeń powodowanych przez tą grupę kierowców należą: 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 26,1 % ogółu zdarzeń.

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 23,8 % ogółu zdarzeń.

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 20,4 % ogółu zdarzeń.

Mogą one wynikać przede wszystkim z niedostatecznych umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem i braku doświadczenia niezbędnego każdemu kierowcy. Problem stanowi również kierowanie przez młodych kierowców samochodami pod wpływem alkoholu. Na przestrzeni lat 2001-2010 sprawcami wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami mechanicznymi okazało się 9,7 % kierujących pod wpływem alkoholu sprawców z grupy wiekowej 18-25 lat. Podstawowe płaszczyzny działania na które zostanie zwrócona szczególna uwaga to: profilaktyka, edukacja, działania represyjne.

Słowa kluczowe młodzi kierowcy WORD