Legislacja

Przewóz osób pojazdami specjalnymi i używanymi do celów specjalnych

22 czerwca 2012

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji dostępne jest rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Akt wydany na podstawie art. 63 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Określa ono warunki przewozu osób pojazdami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Akt ma obowiązywać z dniem 19 października 2012 r. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.