Przegląd prasy

I mamy! Oskar w dziedzinie brd/#PIN Award 2023

21 czerwca 2023

I mamy! Oskar w dziedzinie brd/#PIN Award 2023
Bruksela, 20 czerwca 2023 r. Wręczenie nagrody Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) - #PIN Award 2023 (od lewej) Kristian Schmidt, koordynator ds. brd w Komisji Europejskiej; Rafał Weber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury; Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC); Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

20 czerwca br. w Brukseli odbyła się konferencja Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) w trakcie której zaprezentowano doroczny raport brd w UE. Wręczono także prestiżową nagrdę #PIN Award 2023 - laureatem została Polska. Wysoko oceniono niemal 50 proc. spadek liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach, który odnotowano w skali ostatniej dekady. Doceniony został niemal 50 proc. spadek liczby ofiar śmiertelnych w naszym kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Konferencja ETSC - 20.06.2023 r. W Brukseli obecna była polska delegacja z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem na czele. W trakcie konferencji ETSC tradycyjnie doroczny raport zaprezentował Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy ETSC. Wskazywał na trudności dochodzenia do celu redukcji ofiar śmiertelnych na drogach Unii Europejskiej. Analizował spadki i wzrosty w tym zakresie w roku 2022. Najwyższe wzrosty wypadków na Malcie i w Niderlandach i zdecydowane spadki. Tu bezapelacyjny sukces Polski.

Bruksela, 20.06.2023. Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) (fot. Małopolska Wojewódzka Rada BRD)

- Polska poczyniła największe postępy, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie stało tak się jednak przypadkiem. Na ten sukces przełożyła się metodyczna praca w trzech obszarach: infrastruktury, edukacji i zmian legislacyjnych. Co ważne, bardzo dużo zależy od zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów czy pieszych, którym bardzo dziękuję za rozsądek i bezpieczne zachowania - mówił minister infrastruktury A perspektywa? - Dla nas 2050 rok to właśnie opcja zero - zero śmiertelnych ofiar na polskich drogach - dodał Andrzej Adamczyk.

Przypomnijmy: liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce spadła w ciągu ostatnich 10 lat o 47 proc.: w 2012 r. na polskich drogach zginęło 3571 osób, natomiast w ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii, liczba ta spadła poniżej 1900 (1896). Największy spadek liczby wypadków, ofiar i rannych nastąpił po 2019 roku. W Polsce w 2022 r. w stosunku do 2021 r. osiągnięto spadek liczby osób zabitych w wypadkach drogowych o 15,6 proc. Ponadto spadła liczba wypadków drogowych o 6,3 proc., kolizji o 14,7 proc., a rannych o 6,1 proc.

Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Raport za rok 2022 [kliknij] (graf. screen)

Antonio Avenoso wskazywał na wyzwania jak np. zmniejszenie także liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych. Zwrócił uwagę na znaczenie kwestii nadmiernych prędkość - znaczącego powodu tragedii w ruchu drogowych. Potwierdził rekomendację UE wprowadzenia ich niższych limitów.

Program ETSC i #PIN Award 2023. Program ETSC Road Safety Performance Index (PIN) został ustanowiony w 2006 r. jako odpowiedź na pierwszy cel bezpieczeństwa drogowego, wyznaczony przez Unię Europejską, polegający na zmniejszeniu o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w latach 2001-2010. 27 państw członkowskich UE wraz z Wielką Brytanią uzgodniło i podjęło pracę nad osiągnięciem wspólnego celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE w latach 2010-2020. Nowy cel polegający na zmniejszeniu o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i pierwszy cel, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych do 2030 r. w porównaniu z poziomem w 2020 r. w UE zostały ogłoszone przez Komisję Europejską 17 maja 2018 r. Porównując wyniki państw członkowskich, PIN służy do identyfikacji i promowania najlepszych praktyk oraz inspirowania przywództwa politycznego potrzebnego do stworzenia jak najbardziej bezpiecznego systemu transportu drogowego.

Nagroda PIN Award jest uznawana za odpowiednika Oscara w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W poprzednich latach laureatami nagrody za wybitne postępy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego były: Litwa (2022 r.), Grecja (2021 r.) oraz Estonia (2020 r.). W tym roku laureatem Nagrody Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu w 2023 r. Index Bezpieczeństwa Drogowego (PIN) została Polska.

Bruksela, 20.06.2023. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury oraz Rafał Weber wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Ministerstwo Infrastruktury mat. prasowe)

Konferencja prasowa - Trzy filary poprawy bezpieczeństwa: infrastruktura, edukacja, legislacja i dalsze działania. Po uroczystym wręczeniu nagrody dla dziennikarzy zorganizowano konferencję prasową - z udziałem kierownictwa resortu infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Rafała Webera - w trakcie której mówiono o perspektywie przyszłości. - Ktoś powie, że dalej drogi są niebezpieczne. Tak mamy tego świadomość, ale z pełną determinacją, z pełnym zaangażowaniem i przy wykorzystaniu olbrzymich środków finansowych robimy wszystko, aby zredukować ilość ofiar śmiertelnych na polskich drogach, zredukować ilość wypadków drogowych. Dla nas 2050 rok to właśnie opcja zero - zero śmiertelnych ofiar na polskich drogach.

Minister wskazywał na dalsze działania: poprawę jakości dróg, czyli rozbudowę tras jednojezdniowych do dwóch jezdni, dofinansowanie dróg lokalnych, budowę nowych skrzyżowań, doświetlanie przejść dla pieszych. - Budujemy nowe drogi, ale chcemy też, aby zarządcy dróg podczas prowadzenia swoich inwestycji zadbali o to, aby były bezpieczne. Dlatego przygotowaliśmy we współpracy ze specjalistami uznanych polskich uczelni szereg wzorców i standardów w drogownictwie, obejmujących m.in. wytyczne dla projektowania przejść dla pieszych oraz projektowania oświetlenia tych przejść, czy projektowania infrastruktury dla rowerów - mówił minister A. Adamczyk. - Staramy się, aby legislacja w jak najlepszy sposób określała prawa, ale też obowiązki wszystkich uczestników ruchu drogowego. W 2019 r. w ramach zmian prawnych wprowadzone zostały zasady tworzenia korytarzy życia na drogach, wprowadzono też obowiązek jazdy na suwak. Następnie ujednolicono dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia do 50 km/h, zwiększono zakres ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. Zmiana ta została powiązana z wprowadzeniem obowiązków także dla pieszych. Muszą oni zachować szczególną ostrożność, nie mogą korzystać w trakcie wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową - to wszystko znacząco przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa na drogach - dodał wiceminister Rafał Weber. Przechodząc do konkretów analizował zmianę jaką było wprowadzenie od 1 czerwca 2021 r. konieczności zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Dalsza poprawa bezpieczeństwa na drogach wiąże się z wprowadzonym od początku 2022 r. nowym taryfikatorem mandatów i zaostrzeniem kar za najcięższe przestępstwa i wykroczenia drogowe. Ponadto w ubiegłym roku ubezpieczyciele uzyskali dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych zbieranych przez kierowców. Rozwiązanie to ma na celu dalsze zachęcanie do bezpiecznej jazdy poprzez wprowadzenie niższych stawek ubezpieczenia dla bezpiecznych kierowców. - Bardzo istotnym filarem działań na rzecz poprawy brd jest edukacja. Organizujemy kampanie społeczne, dzięki którym edukujemy i pokazujemy, jak opłakane skutki może mieć nieprawidłowe zachowanie na drodze. Systematycznie wzbogacamy też system powszechnej edukacji o kolejne treści powiązane z tematyką brd w ramach wychowania komunikacyjnego - powiedział sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. (jm)

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury