Przegląd prasy

O rowerzystach wiemy niewiele. „Okrągły stół”, choć jeszcze niezupełnie

26 kwietnia 2016

3f3bc1b2ce993c1946f9775a2b5c6f5bc0b138fb

ad65ee525322454b53f752f8b5ad82afddfae071

9c884f5b93d17fa152c0280b5c462e1041a0d9ec

c730e3b41be9641bbd9be8d2325caabbc68992b0

48bcead257ed6ccbe4a490070a39fd0fe8def3bb

aa9d7ef98f5ff0c9ca72dc5e5e10010b9873a23a

8464939d09028489a315db1bd11f273c71484f6e

d99daec1ae1060f10ecc13621bf569d5e68c9987

(537-95-102 fot. jola michasiewicz)

W Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, konferencja pn. “Wzrost ruchu rowerowego - konsekwencje dla bezpieczeństwa na polskich drogach”. Zaproszono grono ekspertów, ale też przedstawicieli środowisk rowerzystów. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policji, Instytutu Transportu Samochodowego, i inni zainteresowani poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.

W pierwszej jej części zapoznano się z trzema prezentacjami. Jako pierwszy, przedstawiciel Instytutu Transportu Samochodowego, Przemysław Skoczyński analizował statystyki: “Bezpieczeństwo rowerzystów w statystykach”. Dr Andrzej Markowski, psycholog transportu swoje wystąpienie zatytułował “Pułapki komunikacji rowerowej – elementy analizy psychologicznej”. Mówił o polskim rowerzyście, istniejących mitach o ruchu rowerowym czy samym rowerzyście; o badaniach itd. Konkludował: nie ma możliwości stworzenia profilu polskiego rowerzysty, nie ma – poza szczątkowymi – danych. Tutaj jest luka, którą należałoby wypełnić – zakończył swoje wystąpienie. “Prawo a ruch rowerowy” – to trzecia z zaplanowanych prezentacji, jej autor Wojciech Pasieczny, biegły sądowy, podjął próbę oceny istniejących przepisów prawa. “Nasze prawo nie jest ściśle skonstruowane” – podsumował.

Kolejną częścią konferencji, która – co trzeba podkreślić w tym miejscu – miała charakter “okrągłego stołu” – była dyskusja, jej moderatorem był Jacek Wojciechowicz, członek zarządu PBD. Była to nadzwyczaj interesująca i żywa dyskusja. Mimo dyscypliny nałożonej na zabierających głos, zabrakło czasu dla wszystkich mówców i wszystkich tematów. Na łamach “PRAWA DROGOWEGO @ NEWS” – uznając podnoszone zagadnienia za nadzwyczaj ważne dla poprawy brd i oczywiście aktualne - w najbliższym numerze, opublikujemy najciekawsze tematy wystąpień w ich autorskich wypowiedziach. (opr. Jm)

 

Wprowadzenie: W 2014 roku rowerzyści uczestniczyli w ponad 4800 wypadkach drogowych, w których zginęły 292 osoby a ponad 4700 odniosło rany. O ile liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem rowerzystów z roku na rok spada, o tyle liczba samych zdarzeń drogowych rośnie, jak również rośnie liczba osób rannych. Rowerzyści byli winni powstawania prawie 1800 wypadków drogowych. Najczęstszymi przyczynami tych wypadków były nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowy manewr skrętu, niedostosowanie prędkości oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia.

Nie ma informacji na temat ilości rowerów poruszających się po polskich drogach. Z informacji podawanych przez GUS wynika, że w 2014 roku 62,3% gospodarstw domowych posiadało przynajmniej jeden rower. Po przemnożeniu przez liczbę gospodarstw domowych (13568 tyś) możemy założyć, że w posiadaniu mieszkańców Polski jest co najmniej 8,4 miliona rowerów. Dane te są niepełne, gdyż nie uwzględniają rowerów dziecięcych oraz faktu, że w jednym gospodarstwie domowym może być więcej niż jeden rower.

Od kilku lat miasta w Polsce rozwijają systemy zachęcające do zmiany przyzwyczajeń mieszkańców i zmiany pojazdów, którymi posługują się dojeżdżając na przykład do pracy. Częścią polityk miejskich jest stworzenie możliwości bezpiecznego poruszania się rowerami. Metody są różnorodne. Jedną z nich jest uspokojenie ruchu poprzez wprowadzanie stref Tempo 30, inną budowa systemu ścieżek rowerowych lub systemu łączącego wydzielone pasy ruchu na jezdni oraz osobnych ścieżek rowerowych. Poprzez systemy miejskich rowerów, samorządy starają się również w taki sposób zachęcić ludzi do zmiany przyzwyczajeń. Do 2014 roku na terenie kraju działało 17 systemów wypożyczania rowerów, które oferowały ponad 8000 pojazdów.

Cykliczne, w przestrzeni medialnej pojawiają się również idee ubezpieczeń dla rowerzystów, rejestracji rowerów czy zmian legislacyjnych dotyczących obowiązku posiadania kart rowerowych. Wiele środowisk wskazuje również na nieścisłości prawne regulujące ruch rowerowy. Liczba rowerów na polskich drogach wzrasta, i wydaje się, ze jest to tendencja stała. Dlatego tez, naszym zdaniem, pojawiła się potrzeba otwartej dyskusji na temat nowych wyzwań w obszarze BRD, a także relacji pomiędzy rowerzystami, kierowcami pojazdów mechanicznych i pieszymi

Konferencja jest częścią cyklu Okrągłych Stołów organizowanych przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego od wielu lat. W czasie spotkań poruszamy tematy ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego – często niedoceniane lub niemające dostatecznej uwagi.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego jest organizacją non-profit, afiliowaną przy Global Road Safety Partnership (GRSP) w Genewie, międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. Od momentu powstania w 2000 roku do 2006 roku było afiliowane przy Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W maju 2007 zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie i od tej pory jest niezależną instytucją skupiającą przedstawicieli trzech sektorów życia publicznego: biznesu, rządu i organizacji pozarządowych.