Przegląd prasy

Świadomy kierowca 50+. Warsztaty dla seniorów

24 kwietnia 2016

7454d55ce37e7bfc656c83a24b1dd72be7ad8067

16dd65918ac97d2639da1a9bd8add2ab917b6746

dc321e04d034253050fec7add3ac365ec8cdc16b

e6aaf2756207acf7cd3cafd4edd1bed15da3adde

ad5a93e8137894bdc0d5f06db94fa4241c187500

(537-79-83 fot. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach)

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizowali warsztaty dla kierowców “Świadomy kierowca 50+”. Zajęcia są kierowane dla kierowców po 50 roku życia, którzy są aktywni za kółkiem. Podczas wykładów teoretycznych i praktycznych kierujący zapoznają się z aktualnymi przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym kierowanych do ich grupy wiekowej. Pierwsze zajęcia odbyły się 24 kwietnia br.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach uruchamiają warsztaty dla kierowców powyżej 50 roku życia “Świadomy kierowca 50+”. Inicjatywa powstała w efekcie analizy zdarzeń drogowych z udziałem kierowców w tej grupie wiekowej. Statystyki za lata 2010-2015 w województwie śląskim wykazują, iż pomimo spadku liczby wypadków drogowych w naszym województwie w miarę upływu lat, z roku na rok zwiększa się udział procentowy wypadków spowodowanych przez osoby po 50 roku życia.

 

Rok

Wypadki ogółem

Wypadki po 50 roku życia

%

2010

4016

867

21,6

2011

4126

935

22,7

2012

3818

919

24,1

2013

3687

922

25,0

2014

3623

959

26,5

2015

3126

876

28,0

 

W związku z tym faktem, mając na względzie zarówno powyższe dane, jak i prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wykazujące nieuchronny przyrost ludności w wieku powyżej 50 roku życia, powstał pomysł zorganizowania warsztatów dla kierowców 50+. Do współorganizacji projektu zaproszeni zostali przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Polskiego Związku Motorowego ZO Katowice oraz Radio Katowice (patronat medialny). Przedmiotowe zajęcia, przeprowadzane raz w miesiącu, zawierać będą elementy teoretyczne jak i praktyczne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Będą to między innymi:

–wykłady z zakresu uczestnictwa kierujących w wieku “50+” w ruchu drogowym i powodowanych przez nich zagrożeniach oraz zasady postępowania w przypadku kolizji i wypadku drogowego.

–wykład w zakresie zmian biologicznych i mentalnych postępujących wraz z wiekiem w organizmie człowieka.

–zajęcia z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji prawnych wynikających z ich niestosowania (z uwzględnieniem aspektu sprawdzenia kwalifikacji kierujących oraz błędów popełnianych przez osoby egzaminowane po 50 roku życia).

–pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom wypadków oraz prawidłowe rozpoznawanie własnych objawów chorobowych mających wpływ na kierowanie pojazdem.

zajęcia praktyczne na placu manewrowym z wykorzystaniem: troley-i, testu Stewarda, alkogoogli, symulatora dachowania oraz urządzeń do badania czasu reakcji.

Warsztaty są często jedyną okazją doskonalenia umiejętności kierowcy, niejednokrotnie po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień do kierowania. Dają możliwość dokształcenia pod czujnym okiem osób, na co dzień związanych z obszarem ruchu drogowego.