Przegląd prasy

Oni odśnieżają swoje miasto

13 lutego 2010

Dziesięć wywrotek i pięć koparek zaczyna wywozić śnieg z ulic Szczecina. Wywózka rozpocznie się od centrum miasta, Strefy Płatnego Parkowania, przystanków komunikacyjnych, głównych ciągów pieszych. W tej chwili usuwaniem śniegu i lodu z ulic i chodników zajmuje się w Szczecinie ok. 300 osób - bezrobotni wzywani na tzw. prace interwencyjne, inspektorzy SPP, pracownicy spółki Tramwaje Szczecińskie. - Odśnieżanie i wywożenie śniegu odbywa się cały czas, ale trzeba użyć do tego większej ilości sprzętu. Odśnieżane mają być również drogi nieobjęte zimowym utrzymaniem, na peryferiach Szczecina. Dotychczas ze Szczecina wywieziono około 7 ton śniegu. Najpierw składowano go na placu przy Dziewokliczu, teraz na polu przy ul. Bronowickiej. Tam również można wywozić śnieg sprzed prywatnych posesji. Akcja zima kosztować ma budżet gminy ponad 6 mln zł.

Słowa kluczowe warunki atmosferyczne