Przegląd prasy

Plan działania Ministerstwa Budownictwa i Transportu

Autor: Nasz Dziennik

23 listopada 2005

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury minister Jerzy Polaczek przedstawił ogólny plan działania swojego ministerstwa. “W dziedzinie drogownictwa jako priorytety działania resortu transportu i budownictwa minister Jerzy Polaczek wymienił poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszenie infrastruktury drogowej. Autostrady mają być teraz budowane przy preferencji kapitału państwowego. Zwiększony zostanie przy tym udział funduszy UE w wydatkach na inwestycje drogowe. Część inwestycji miałaby być również finansowana z emisji obligacji infrastrukturalnych. Polaczek zapowiedział stworzenie specjalnych podmiotów w pełni kontrolowanych przez państwo, które zaangażowane byłyby w inwestycje drogowe. - Chcemy, aby to przyspieszenie w drogownictwie było związane z prowadzeniem przedsięwzięć inwestycyjnych przez kilka podmiotów, które będą wyodrębnione z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tzw. podmiotów specjalnego przeznaczenia - powiedział minister” – podsumowuje “Nasz Dziennik”.