budowa dróg
Obradowała Rada ds. Autostrad
Przegląd prasy

Obradowała Rada ds. Autostrad

12 lipca 2006

Głównym tematem posiedzenia Rady ds. Autostrad był program budowy dróg ekspresowych i autostrad do 2013 roku. “Docelowa sieć autostrad w Polsce będzie obejmowała autostrady A1, A2, A4, A6 i A18 o wartości 53 mld zł” – poinformował z-ca Generalnego Dyrektora Dróg...

Zabezpieczenia tuneli drogowych
Przegląd prasy

Zabezpieczenia tuneli drogowych

7 czerwca 2006

“EuroPhotonics” informuje, iż powstał nowoczesny przeciwpożarowy system zabezpieczający tunele drogowe. Sieć czujników na podczerwień oraz aktywnych bramek umożliwia wykrycie i zatrzymanie pojazdów stanowiących potencjalne zagrożenie pożarowe zanim wjadą one do wnętrza...

Fundusze unijne słabo wykorzystywane
Przegląd prasy 1

Fundusze unijne słabo wykorzystywane

24 maja 2006

Do końca 2005 r. wykorzystanie środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport (SPO-T) wyniosło niecałe 0,2%” - powiedział Minister Transportu Jerzy Polaczek, podczas konferencji prasowej w resorcie. Minister poinformował, że w strukturze resortu...

Kupowali informacje o trasach autostrad
Przegląd prasy

Kupowali informacje o trasach autostrad

20 maja 2006

"Życie Warszawy" napisało o aferze korupcyjnej w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury. Według gazety, gangsterzy mieli od skorumpowanych urzędników kupować informacje o planowanych trasach autostrad. Dziennik twierdzi, że dzięki temu kupili dużo ziemi, by ją później dużo drożej...

Nie każdy może kwestionować lokalizację autostrady
Legislacja

Nie każdy może kwestionować lokalizację autostrady

19 maja 2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – rozpatrując sprawę rolnika, który powoływał się na względy bezpieczeństwa ruchu i ochronę środowiska i kwestionował prawidłowość wytyczenia określonego odcinka autostrady A1 - że skarżący decyzję lokalizacyjną nie był...

Polskie Drogi XXI
Przegląd prasy

Polskie Drogi XXI

16 maja 2006

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został laureatem nagrody “Polskie Drogi XXI”, przyznawanej przez redakcję magazynu “Polskie Drogi” i Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Nagroda została przyznana za strategię rozwoju dróg regionu...

Europa stawia na drogi
Przegląd prasy

Europa stawia na drogi

16 maja 2006

Otwarto zaplanowane do 19 maja targi Autostrada - Polska Traffic – Expo.To jedna z największych imprez wystawienniczych w Europie, a bez wątpienia największa impreza targowa sektora drogownictwa w Polsce. Co roku przyciąga kilkuset wystawców z całego świata i kilkanaście tysięcy...

Autostrada Północ-Południe gotowa do 2010 roku
Przegląd prasy

Autostrada Północ-Południe gotowa do 2010 roku

15 maja 2006

Autostrada A-1 Północ-Południe na całej swej długości będzie gotowa do 2010 roku - zapewnił w Częstochowie minister transportu Jerzy Polaczek. Podczas konferencji na temat rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w południowej Polsce minister zaznaczył, że budowa A-1 to inwestycja z...

Rondo manewrowe albo rondo iluzoryczne
Przegląd prasy 1

Rondo manewrowe albo rondo iluzoryczne

13 kwietnia 2006

Właściciel drogi może sobie dowolnie organizować na niej ruch, oczywiście w zgodzie z logiką. Tak jest w tym wypadku - powiedział nam Kazimierz Augustyn, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Na betonowych kręgach placu wymalowane zostało białą farbą rondo. Pięknie oznaczono martwe pola...

Kolejna transza środków na budowę autostrady A1
Przegląd prasy

Kolejna transza środków na budowę autostrady A1

13 kwietnia 2006

Biuro Informacji i Promocji MTiB poinformowało, że 13 kwietnia 2006 r. Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek, na podstawie Umowy o budowę i eksploatację autostrady z dnia 31 sierpnia 2004 r. (ze zm. z 28 lipca 2005 r.), kontrasygnował wniosek skierowany do Nordic Investment Bank o...

Czy będzie dojazd do granicy?
Przegląd prasy

Czy będzie dojazd do granicy?

31 marca 2006

Jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa autostrady A1 (48 km) od Gliwic do południowej granicy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpisała właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót....

Połowa dróg do remontu
Przegląd prasy

Połowa dróg do remontu

16 marca 2006

Ponad połowa dróg krajowych wymaga remontu - podaje "Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2005 roku". Do natychmiastowego remontu nadaje się 4 tys. 300 km dróg. Jak podano, przy takim stanie technicznym dróg ich zarządcy stoją przed dylematem: "czy...

Rozwój Transeuropejskich Sieci Transportowych
Przegląd prasy

Rozwój Transeuropejskich Sieci Transportowych

15 marca 2006

“Zasadniczym celem realizacji polityki transportowej w latach 2007-2013 będzie rozwój w Polsce Transeuropejskich Sieci Transportowych. Priorytetem w zakresie drogownictwa jest budowa dróg i autostrad, stworzenie sieci dróg ekspresowych oraz modernizacja dróg kluczowych z punktu widzenia...

Wydatki na budowę dróg wschodniej Polski
Przegląd prasy

Wydatki na budowę dróg wschodniej Polski

14 marca 2006

Zrealizowanie "Programu rozwoju wschodniej Polski" będzie wymagało wydania w ciągu siedmiu lat ponad 3 mld €. Z funduszy unijnych rząd przeznaczy na ten cel 2,16 mld €, zaś z budżetu krajowego - 0,38 mld €. Pozostałą część pieniędzy mają zainwestować samorządy i...

Autostrada tradycyjnie
Przegląd prasy

Autostrada tradycyjnie

13 marca 2006

Minister transportu Jerzy Polaczek zarekomenduje rządowi zakończenie negocjacji z firmą Gdańsk Transport Company w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy-Toruń. Przyjęcie przez rząd rekomendacji będzie oznaczało budowę tego odcinka w systemie tradycyjnym, a nie jak obecnie...

Autostrada A1 w systemie tradycyjnym
Przegląd prasy

Autostrada A1 w systemie tradycyjnym

10 marca 2006

Minister transportu Jerzy Polaczek zarekomenduje rządowi zakończenie negocjacji z firmą Gdańsk Transport Company (GTC) w sprawie budowy autostrady A1 na odcinku Nowe Marzy-Toruń - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele resortu. Odcinek mialby być budowany w systemie...

Przepisy hamują efektywne wykorzystanie środków unijnych na drogi
Legislacja

Przepisy hamują efektywne wykorzystanie środków unijnych na drogi

28 lutego 2006

W 2009 roku ma być 840 km autostrad i 1072 km dróg ekspresowych ? realizacja tego planu zadowoliłaby ministra transportu i budownictwa, Jerzego Polaczka. Dla sprawnej realizacji inwestycji potrzebne są jednak zmiany w przepisach, zwłaszcza dotyczących zamówień publicznych i ochrony...

Obowiązuje program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych
Legislacja

Obowiązuje program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych

25 lutego 2006

W życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Na rok 2006 wydatki KFD w wysokości 5 775 mln...

Rządowy program budowy dróg jest zagrożony
Przegląd prasy

Rządowy program budowy dróg jest zagrożony

24 lutego 2006

Rządowy program budowy dróg hamują przepisy dotyczące ochrony środowiska, planowania przestrzennego oraz zamówień publicznych. Te ostatnie, tylko w ubiegłym roku, sparaliżowały 98 inwestycji. Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), część przepisów jest...

Czy stracimy 90 milionów ? przeznaczonych na drogi?
Przegląd prasy

Czy stracimy 90 milionów ? przeznaczonych na drogi?

23 lutego 2006

Jak wynika brytyjskich danych Komisji Europejskiej Polska ma problemy brytyjskich wykorzystaniem unijnych pieniędzy przeznaczonych na transport. Jeśli do końca 2006 r. nie wydamy 90 milionów ?, stracimy je. Z puli 270 mln ?, dostępnych dla Polski w 2004 roku na projekty w ramach Programu...