Przegląd prasy

Pojazdy ponadnormatywne zapłacą więcej

17 sierpnia 2008

Zgodnie z komunikatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie od 20 sierpnia 2008 r. prowadzący ponadnormatywne pojazdy samochodowe poruszające się po Węgrzech bez pozwolenia drogowego, które przekraczają dopuszczalny ciężar lub wymiary, będą zobowiązani do uiszczenia kary administracyjnej w momencie opuszczenia terytorium Węgier. Wysokość opłaty wynosi 300.000 HUF w przypadku przekroczonej masy pojazdu i 200.000 HUF w przypadku pojazdu o ponadgabarytowych wymiarach. Nie będzie możliwości dokonania zapłaty za przejazd ponadnormatywny w terminie późniejszym. W związku z powyższym sugerujemy zmierzenie i zważenie pojazdu w trakcie wkraczania na terytorium Węgier, w celu wykupienia potrzebnego zezwolenia.