Przegląd prasy

POZNAŃ: Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy (28.1.2015)

28 stycznia 2015

2e4ed93d1b6887b383d169b20fd7c117c4958d04

9e106007d8602ecb13143c728630d8d30d4bae06

89fa7f2eb2bf5ba7d84108762ad85984acc177ac

834d46236d3fa2d25d290b9eb48a13a2527b4845

c2f4b9c21e45f788a945b99232e912e348db0a20

dfc6f5aeaafc9cecd734a3f751180e87544f4f20

44cb7bf0cc357d2b532d0e3d8be31006612bae89

(512-23-29 fot. Grupa IMAGE)

W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu przy ul. Wilczak 53 odbyły się szkolenia realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu pod wspólną nazwą: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI. Wśród wykładowców m.inn. prawnik Maciej Wroński. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uczestnicy odebrali z rąk gospodarza obiektu, dyrektora WORD w Poznaniu Aleksandra Kowalewicza.