Przegląd prasy

Przepisy Prawa o ruchu drogowym są przestarzałe - twierdzi RPO

3 stycznia 2018

Przepisy Prawa o ruchu drogowym są przestarzałe - twierdzi RPO
Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, Podsumowanie I Kongresu Praw Obywatelskich (9.12.2017) (kliknij) – You Toube – „2017.12.09 Podsumowanie I Kongresu Praw Obywatelskich”

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wystąpił do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem, iż car-sharing (system współużytkowania samochodów osobowych) nie może się w Polsce rozwijać z pożytkiem dla środowiska wobec przestarzałych przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Po co własny samochód, skoro można skorzystać z car-sharingu? To przecież sensowniejsze, tańsze i bardziej ekologiczne. Tylko, że przepisy za tym rozwiązaniem nie nadążają. Jeśli wypożyczysz w tym systemie samochód, nie dostaniesz dowodu rejestracyjnego. A za brak dowodu jest mandat – zgłasza swoje wątpliwości RPO. Zwraca uwagę na potrzebę unowocześnienia przepisów Prawa o ruchu drogowym. Głównym argumentem jest tutaj stan środowiska w Polsce. - „Skala zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli wymaga przy tym systemowych działań, albowiem obecnie istniejące mechanizmy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Potwierdzają to wyraźnie, występujące w bieżącym roku wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji w powietrzu w wielu miejscach w kraju” – podkreśla w wystąpieniu do ministra Andrzeja Adamczyka Adam Bodnar. Wskazuje na pomysł poprawy tej sytuacji poprzez rozwój car-sharingu, czyli systemu wspólnego użytkowania samochodów osobowych, w którym samochody udostępniane są za opłatą na krótki czas. Tu problem jest następujący. Usługa nie może być upowszechniona, albowiem użytkownikom miejskich wypożyczalni samochodów elektrycznych grożą mandaty za brak dowodu rejestracyjnego (użytkownik otrzymuje jedynie kopię dokumentu). Wypożyczalnia - chyba zasadnie - tłumaczy, że nie może każdemu dawać oryginału w związku z faktem, iż pojazd zmienia użytkownika nawet kilka razy dziennie. Istnieje uzasadniona obawa zgubienia albo zniszczenia dowodu. Przepis art. 38 PoRD zobowiązuje kierowcę, aby ten wylegitymował się dokumentem stwierdzającym „dopuszczenie pojazdu do ruchu” (prawo jazdy albo pozwolenie czasowe). Brak dokumentu jest zagrożone sankcją jak za wykroczenie, a „podejrzany” samochód może zostać odholowany na depozytowy parking strzeżony. Obowiązujące przepisy powinny być poprawione zgodnie z wytycznymi zawartymi w Konstytucji - zauważa RPO. Jak więc usługa car-sharingu może być rozwiązaniem problemu korków i zanieczyszczonego powietrza w miastach? (jm)