Przegląd prasy

Przerejestruj auto w Hiszpanii

29 sierpnia 2006

Obywatel polski nieposiadający prawa pobytu (tarjeta de residencia) w Hiszpanii może poruszać się samochodem na polskich numerach rejestracyjnych. Jednak z chwilą przesiedlenia się do Hiszpanii - czego dowodem może być uzyskanie numeru identyfikacji cudzoziemca (N.I.E.) niezbędnego np. do założenia konta bankowego czy podjęcia pracy, a także zameldowanie (empadronamiento), które daje m.in. prawo do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, glosowania w wyborach lokalnych, podjęcia pracy i uzyskania karty pobytu (tarjeta de residencia) - należy jak najszybciej przerejestrować samochód. Nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia uzyskania wyżej wymienionego numeru czy prawa. Wówczas też należy zgłosić ubezpieczenie samochodu do firmy ubezpieczeniowej działającej na rynku hiszpańskim.