Przegląd prasy

Przewóz dzieci: 70% rodziców popełnia błędy

22 maja 2011

549aeeff937348ff2958536bc1586964730289be

(Fot.: PD@N 388-52)

1b6b6faaeede62f93f5388a9a80f0ef227331929

(Fot.: PD@N 388-53jm)

4c4268a21423e43d2562b52e8b370a3cd72463d473faed3bf7d3403613969fd8c11ec4c1c20e00bc

(Fot.: PD@N 388-54jm/55jm)

W konkursach i zabawach do wygrania były najwyższej klasy foteliki samochodowi dla dzieci z najwyższymi ocenami w niezależnych testach.

c4276ccee27e26e9319268a7f104c736beaba2daf5b9c8203cbf284d6d043f938534a2b2d6ad4522

(Fot.: PD@N 388-56jm/57jm)

Inspekcje fotelików są amerykańskim pomysłem wdrażanym obecnie w Polsce, w oparciu o zatrważające wyniki światowych badań, wskazujące, że aż 70% rodziców popełnia krytyczne błędy montując foteliki w samochodach.

82012c9420447e63aadb59e77712db39a80240794c6aeb74dcf7a8b80c23d34d638ac0c051bddd94

(Fot.: PD@N 388-58jm/59jm)

Rodzice i opiekunowie mogli uczestniczyć w spotkaniu z psychologiem dziecięcym, który m.inn. omówił powody niechęci najmłodszych do podróżowania w foteliku i analizował, jak najskuteczniej dziecko do podróżowania w foteliku przekonać

9489d0734faee7f8f4f7a87bc47269dea6af9efb71d6d7ffd79a06096b880ab68524c50d63c158db

(Fot.: PD@N 388-60jm/61jm)

Z policyjnych statystyk wynika, że jedną z głównych przyczyn tragedii wypadków drogowych jest lekceważenie przez kierowców obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodach osobowych i autobusach - przekonywali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, w tym Paweł Przestrulski.

3b591b57b6693f4ca9fee0244132889a4f333d3bf2b187312878df3cd106081a81ad57bc3e85ca4d(Fot.: PD@N 388-62jm/63jm)

Przeciętny Polak wie, że prawo nakazuje zapinania pasów w samochodach. Pomimo, że 85% kierowców i 81% pasażerów zapina pasy bezpieczeństwa z przodu pojazdu, to zaledwie połowa kierowców (49%) i pasażerów (54%) zapina pasy siedząc z tyłu samochodu. O potrzebie właściwego instalowania fotelików dziecięcych i zapinania pasów bezpieczeństwa przekonywali także: Paweł Kurpiewski (foto od lewej), ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w samochodach, biomechanik zderzeń, redaktor serwisu fotelik.info oraz Rafał Rulski (foto od prawej) – zawodowy kierowca wyścigowy

W Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki odbył się festyn dla dzieci i ich opiekunów pn. Dziecięca Stolica. Gościem wydarzenia organizowanego przez Dorożkarnię oraz Miasto Stołeczne Warszawa była Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach kampanii społecznej “Zapnij pasy. Włącz myślenie” eksperci KRBRD i policjanci zaprezentowali w formie zabaw, konkursów, porad, pogadanek, prezentacji itd. itp., jak prawidłowo powinno się przypinać foteliki dziecięce w samochodzie oraz jak działają pasy bezpieczeństwa. Rodzice mogli także sprawdzić napięcie pasów bezpieczeństwa w swoim samochodzie oraz prawidłowość mocowania fotelików samochodowych. Całe rodziny brały udział w spotkaniu z psychologiem dziecięcym, który omówił powody niechęci najmłodszych do podróżowania w foteliku, bagatelizowania przez dorosłych znaczenia właściwie zapiętych pasów bezpieczeństwa. Przy stanowiskach komputerowych każdy odwiedzający będzie mógł zapoznać się z testami bezpieczeństwa fotelików i pasów dla dzieci

Kampania "Włącz myślenie" ma na celu propagowanie zapinania pasów przez kierowców i pasażerów samochodów oraz używanie w samochodach fotelików dla dzieci. Przez całe lato, podczas imprez w różnych miastach Polski, będą odbywały się warsztaty z udziałem policji i ekspertów odnośnie zapinania pasów i prawidłowego przypinania fotelików, by jak najlepiej spełniały swoją funkcję ratowania życia.

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

Obowiązek stosowania pasów:

Art. 39. 1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy (...)

Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: (...) 3) przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;

Art. 63. 1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4. W pojeździe niepodlegającym rejestracji liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu.

Przewożenie dzieci:

Art. 39. 3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się: (...) 3) przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1; 4) przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera; 5) przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.

Informacja własna Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS