Przegląd prasy

Radom: społeczna misja nauczycieli jazdy

8 grudnia 2007

W dniu 8 grudnia 2007 roku w Radomiu odbyła się konferencja metodyczna pod hasłem “Społeczna misja nauczycieli jazdy”. Organizatorami konferencji byli: Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Urząd Miejski w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Radomiu i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło ponad 70 instruktorów działających w Radomiu i okolicznych powiatach. Celem konferencji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli jazdy. Tematyka konferencji: 1) Sylwetka psychologiczna nauczyciela jazdy – Andrzej Markowski, psycholog transportu; 2) Odpowiedzialność prawna nauczyciela jazdy – Maciej Wroński, ekspert prawa drogowego; 3) Umiejętności dobrego kierowcy – Europejski Program OBSERWATOR – Witold Wiśniewski, prezes wydawnictwa Grupa IMAGE; 4) Kształtowanie właściwych postaw kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego – Jan Borowski, KW Policji zs w Radomiu; 5) Potrzeby zawodowe instruktorów jazdy – Krzysztof Szymański, prezes Polskie Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; 6) Ustawowy nadzór nad procesem szkoleniem kierowców – Andrzej Prósiński, dyrektor Wydziału Komunikacji UM w Radomiu; 7) Statystyka zdawalności oraz omówienie przyczyn niepowodzeń egzaminacyjnych – Mirosław Szadkowski, dyrektor WORD w Radomiu. Uczestnicy otrzymali Certyfikat udziału w konferencji wystawiony przez organizatorów oraz materiały informacyjno-szkoleniowe wspomagające pracę instruktorów. Konferencja była pierwszym tego typu szkoleniem nauczycieli jazdy w regionie radomskim. Przebieg konferencji i wypowiedzi uczestników potwierdziły potrzebę cyklicznego organizowania takich metodycznych spotkań służących wymianie doświadczeń, co będzie miało wpływ na jakość kształcenia przyszłych kierowców, a co za tym idzie – wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Dyrektor WORD pan Mirosław Szadkowski zadeklarował zorganizowanie w I kwartale 2008 roku kolejnego spotkania roboczego na temat przygotowania kandydatów do wykonania zadań egzaminacyjnych na poszczególne kategorie prawa jazdy.