Przegląd prasy

„Razem bezpieczniej” w Europie

9 marca 2011

f031d37100822d7c7c1a426d3e3b43979ff4d83a

8056b4abca633263d411a2a63d88713b2d3ac67e

009515156fc05352fc1059ea3e32603a8a7d85e5

4f459de8eba8a2eae2d349a317404c76efc16b81

c7c52658a9f12b7bcc2eaf4dd4b48e0d8a13cba4

(Fot.: PD@N 380-16-20©JM)

W ramach seminarium poświęconego bezpieczeństwu ruchu drogowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Instytut Transportu Samochodowego zorganizowały ogólnopolską konferencję pn. “Razem bezpieczniej w Europie”. Tematami wiodącymi spotkanie było podsumowanie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem bezpieczniej” w 2010 roku i wyznaczenie jej priorytetów na rok 2011 oraz omówieniu przygotowań do przewodnictwa w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości. Spotkanie otworzył Adam Rapacki, podsekretarz stanu w MSWiA podkreślił, że przeciwdziałanie wypadkom drogowym, które są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci w Europie, jest priorytetem zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i Unii Europejskiej. Zaznaczył również, że dzięki pracy Policji oraz wielu kampaniom profilaktyczno – edukacyjnym udało się zredukować w 2009 i 2010 roku liczbę osób zabitych i rannych na drogach. Radosław Stępień, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury krytycznie ocenił brak społecznego potępienia dla pijanych kierowców. Apelował o powszechne potępienie ze strony pasażerów, rodziny itp. Nadinsp. Waldemar Jarczewski, zastępca Komendanta Głównego Policji zaprezentował analizę wyników wypadków drogowych w pierwszych dwóch miesiącach br. Podkreślił, że nastąpił prawie 60% wzrost zabitych pieszych. Do obecnych na sali przedstawicieli komend wojewódzkich policji – zaapelował – nie bądźmy obojętni na przestępstwa pieszych, dla ich dobra i bezpieczeństwa. Swoje wystąpienie podsumował stwierdzeniem, iż skuteczność działań w zakresie brd wymaga działań szerokiej koalicji. Dyrektor departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA Jacek Zalewski – precyzyjnie podsumował dokonania 2010 roku i zaprezentował cele i konkretne działania na rok 2011 r., a tu m.inn.: realizacja projektu Miasteczka Ruchu Drogowego; Turnieje BRD itd. Także podkreślił potrzebę działań zintegrowanych. Katarzyna Turska, dyrektor Sekretariatu KR BRD omówiła europejski program działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a tu IV Europejski Program Działań a rzecz Brd na lata 2011-2020.. Jego cele kreśliła jako odważne, podsumowała, iż pozostaje wątpliwość czy nie jest to zbyt szczytny cel, cel trudny do osiągnięcia i to nie tylko w polskich warunkach. W trakcie bardzo interesującego spotkania uczestnicy spotkania zapoznali się także m.in. z działaniami planowanymi w ramach Dekady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ogłoszonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Działaniami Instytutu Transportu Samochodowego, szczegółowo omówiono projekty zakończone w 2010 r. Podczas spotkania zaprezentowano także kampanie oraz akcje profilaktyczne, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiono prezentacje m.in. Krajowego Centrum BRD, Stowarzyszenia “Droga i Bezpieczeństwo” i Fundacji “Kierowca Bezpieczny”. Omówione także założenia kampanii “Piłeś – nie jedź”. Wśród planowanych interesujących działań, za szczególnie nowatorski, a jednocześnie prosty w strukturze ewentualnych działań był zaprezentowany przez Wojciecha Kuleszę z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej pomysł – w fazie realizacji – problem motywacji, propozycja innego, innego widzenia np. motocyklistów – “wyjście z anonimowości pod kaskiem”, problem trafnego adresowania akcji itd. Spotkanie zakończone zostało – momentami gorącą – dyskusją. Bolesław Milewski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego krytycznie ocenił skuteczność edukacji kierowców, poinformował nawet o pomyśle powołania rocznej szkoły dla kierowców zawodowych. Kolejny rok zgłoszono brak zainteresowania wychowaniem komunikacyjnym w szkołach ze strony Ministerstwa Edukacji. Tu jako szczególnie ważne uznano brak przygotowania nauczycieli zajmujących się edukacją brd., “nauczyciele niestety nie są przygotowani, nadto ministerstwo nie przewiduje środków na ich szkolenia”. Podsumowując, gospodarz spotkania Jacek Zalewski, raz jeszcze podkreślił potrzebę działań zintegrowanych.