Przegląd prasy

Sejmowa Komisja Infrastruktury o rządowym programie budowy dróg szybkiego ruchu

13 stycznia 2023

Sejmowa Komisja Infrastruktury o rządowym programie budowy dróg szybkiego ruchu
Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. 10 stycznia 2023 r. Przemawia Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury [kliknij] (fot. screen)

W Sejmie RP odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Infrastruktury [kliknij]. W porządku obrad: Informacja Ministra Infrastruktury na temat "Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)" oraz Informacja Ministra Infrastruktury o stanie realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie rozwoju sieci bazowej TEN-T” [kliknij]. Obie przedstawiał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

- Ten program jest historycznym programem jeżeli chodzi o narządzie wskazujące na strategiczne cele inwestycyjne polegające w głównej mierze na budowie dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad i dróg ekspresowych. Po zakończeniu tego programu Polska będzie objęta ponad 8 tys. dróg szybkiego ruchu. Obecnie to 4 800 kilometrów. (…) Zapewniliśmy na ich realizację środki finansowe. (…) Na realizację tego programu jest przeznaczone 294 mld 400 mln zł. (…) Te środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego. (…) Nowe zadania (takie, które nie posiadały wcześniej finansowania, czyli prowadziliśmy nad nimi prace przygotowawcze natomiast nie było wskazanego finansowania) i tutaj te nowe zadania oszacowaliśmy na wartość 184 mld zł. (…) I zadania kontynuowane z Programu budowy dróg krajowych i tutaj środki na realizację tych zadań opiewają na kwotę 107 mld zł - informował wiceminister Rafał Weber mówiąc o Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

Odbyła się szeroka dyskusja, zadano wiele szczegółowych pytań odnoszących się do przedstawionych informacji, do zagadnień dotyczących nie tylko inwestycji drogowych, ale wychodzących poza temat posiedzenia Komisji. Mówiono także o bezpieczeństwie ruchu drogowego, o kosztach wypadków drogowych, o zmniejszającej się liczbie tych najtragiczniejszych zdarzeń na polskich drogach. Odpowiadając na pytania wiceminister Rafał Weber konkludował: - Jeżeli chodzi o odniesienie uratowanych istnień ludzkich - to odniesienie najważniejsze (…). Mówiąc o kosztach wypadków drogowych przywołał statystyki ich kosztów finansowych: - W swoim apogeum sięgały blisko 60 mld złotych, a teraz - poprzez poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym spadły do poziomu pod 40 mld zł w 2021 roku, a z racji tego, że w roku 2022 mieliśmy chociażby 16% mniej ofiar na drogach to te koszty finansowe będą jeszcze niższe. (jm)