Przegląd prasy

To zło konieczne

10 września 2021

To zło konieczne
„Rzeczpospolita”. Agata Łukaszewicz. 9.9.2021. „Rząd chce, by sądy częściej orzekały zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenia wobec pieszych” [kliknij] (fot. screen)

Dziennik „Rzeczpospolita” podjął niezwykle ważną kwestię, która trafiła do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504 - [kliknij]). I mała dygresja - jak informuje dziennik na podstawie własnych źródeł - pierwsze czytanie projektu zaplanowano na posiedzenie plenarne w dniu 15 września. Wracając do meritum: - Rząd chce, by sądy częściej orzekały zakaz prowadzenia pojazdów za wykroczenia wobec pieszych - czytamy w artykule autorstwa Agaty Łukaszewicz [kliknij].

W projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504 - [kliknij]) przewidziano zmianę ustawy - Kodeks wykroczeń. Tu pojawia się nowy artykuł 86b w brzmieniu:

„Art. 86b. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny:

1) nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

5) narusza zakaz jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych

podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, prowadząc inny pojazd niż określony w tym przepisie, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 3. Jeżeli sprawca wykroczenia określonego w § 1 w ciągu 2 lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w § 1 lub art. 86 § 1, 1a lub 2, art. 87 § 1, art. 90 § 1, art. 92 § 1 i 2, art. 92a § 2, art. 92b § 1, art. 93 § 1, art. 94 § 1 lub art. 98, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 złotych.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.”.

Czyli - także w sytuacji popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pieszych - sąd morze orzec zakaz prowadzenie pojazdów. Może on obejmować okres od 6 miesięcy do 3 lat. - To zło konieczne, ale niestety dopóki nowe zasady się nie przyjmą, a kultura jazdy, ale i zachowania pieszych nie wejdą na wyższy poziom, należy z tym walczyć wszelkimi środkami - powiedział „Rzeczpospolitej” Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Ekspert krytycznie ocenia dotychczas stosowane formy działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. I konkluduje: - Może jeśli kiedyś osiągniemy zdrowe standardy, to z takich dolegliwości można będzie zrezygnować.

Pozostaje pytanie jak często sądy będą wydawały orzeczenia w oparciu o projektowane zmiany oczywiście obok wysokich mandatów i podniesionej liczbie tzw. punktów karnych? (jm)