Przegląd prasy

Tomasz Matuszewski, starosta powiatu gostynińskiego

3 grudnia 2014

5c46fa8ffd67d55a5242099781d5d6fa998201ad

 

Tomasz Matuszewski (pierwszy od lewej), były pełnomocnik dyrektora WORD Warszawa ds. procesu egzaminowania, szkolenia i BRD, obecnie – starosta powiatu gostynińskiego

(507-118 fot. jola michasiewicz)

Tomasz Matuszewski, dotychczasowy Pełnomocnik Dyrektora ds. Procesu Egzaminowania, Szkolenia i BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie jest nowym starostą powiatu gostynińskiego

Tomasz Matuszewski uzyskał w tajnym głosowaniu poparcie dwunastu radnych wobec trzech głosów przeciwnych i dwóch wstrzymujących się. Jego kandydatura była rekomendowana przez Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Decyzja zapadła na II sesji Rady Powiatu. Wraz z nowym starostą wybrano wicestarostę, wiceprzewodniczącego Rady, komisje stałe oraz kandydatów do Zarządu Powiatu. Jednym z jego członków będzie Jan Baranowski - dotychczasowy starosta gostyniński.

Tomasz Matuszewski (na zdjęciu obok) urodził się w Gostyninie 48 lat temu. Posiada uprawnienia instruktora i egzaminatora wszystkich kategorii. Od 2002 roku pracował w warszawskim WORDzie. Początkowo jako Kierownik Wydziału Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego - ostatnio jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Procesu Egzaminowania. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z certyfikatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, były doradca wicewojewody mazowieckiego, członek Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej, ukończył podyplomowe studia na Politechnice Radomskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej oraz studia doktoranckie. Interesuje się literaturą, muzyką, polityką, motoryzacją i turystyką pieszą. 

Słowa kluczowe WORD