Przegląd prasy

Tramwaj ma pierwszeństwo!

2 czerwca 2021

Tramwaj ma pierwszeństwo!
W Warszawie na chodnikach przed przejściami dla pieszych pojawiły się piktogramy informujące, iż na torowisku to tramwaj ma pierwszeństwo (fot. Tramwaje Warszawskie)

Przepisy nowelizujące ustawę - Prawo o ruchu drogowym w dniu wczorajszym weszły w życie. Ustawodawca poprawił nasze bezpieczeństwo, tu przede wszystkim bezpieczeństwo pieszego. Jednak ten sam pieszy - wchodzący na przejście - musi pamiętać, że na torowisku pierwszeństwo ma tramwaj.

Nowy artykuł 13 ustawy. Od wczoraj art. 13 ustawy - Prawo o ruchu drogowym obowiązuje w brzmieniu:

Art. 13.1 . Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.

1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Tramwaj ma pierwszeństwo. W trakcie konsultacji projektu ustawy zmieniającej kodeks drogowy tramwajarze postulowali pozostawienia pierwszeństwa tramwaju przed pieszym i uzasadniali: standardowy 30-metrowy tramwaj waży około 40 ton, bez pasażerów na pokładzie. Z wyliczeń wynika, że gdy porusza się on z prędkością 50 km/godz. jego droga zatrzymania przy zwykłym hamowaniu wyniesie około 92 metrów. Jeśli motorniczy zahamuje awaryjnie, skróci się ona do około 44 metrów! Ostatecznie uwzględniono tę opinię. I tak - według obowiązującej dziś nowelizacji - pierwszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo (oczywiście nie bezwarunkowe) przed pojazdem, ale z jednym wyjątkiem. Tym wyjątkiem jest właśnie tramwaj. Kontynuując: nasz pieszy na torowisku nie ma pierwszeństwa, ma je tramwaj! Podobne rozwiązanie jest stosowane w Czechach.

Tramwaje Warszawskie w akcji. Już w nocy 1. czerwca pracownicy Tramwajów Warszawskich przystąpili do bardzo interesujących i ważnych działań. Rozpoczęli dodatkowe znakowanie przejść dla pieszych. Pojawiły się piktogramy z napisem „TRAMWAJ MA PIERWSZEŃSTWO”. Jak informował nas Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Warszawskie, zlecono wykonanie stosownych szablonów, zakupiono farbę i rozpoczęto oznakowanie, którego celem jest przypomnienie pieszemu, że na torowisku pierwszeństwo ma tramwaj. To tanie i łatwe w realizacji rozwiązanie, a jakże ważne, na wagę ludzkiego życia czy zdrowia. Jak mówi rzecznik, to dopiero początek inicjatywy. Farba po pewnym czasie wyblaknie lub zostanie zmyta (celowo - dla zachowania estetyki ulic - zastosowano farbę zmywalną), ale… kierujący tramwajami zostali włączeni do tworzenia bazy informacji o 150. stołecznych przejściach bez świateł, z torowiskami. Zebrane dane posłużą do analizy i ewentualnych decyzji mających na celu wprowadzenie kolejnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Tymczasem motorniczowie i motornicze zachowują szczególną ostrożność i monitorują sytuacje drogowe. Wszelkie uwagi nanoszone są na stworzoną w specjalnym systemie informatycznym mapę.

Tramwaje Warszawskie i stołeczny Zarząd Dróg Miejskich, które akcję prowadzą wspólnie nie wykluczają możliwości powtórzenia malowania piktogramów lub nawet namalowania ich na stałe.

Jak zmieni się bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez tory tramwajowe? Na to pytanie da odpowiedź analiza ewentualnych zdarzeń wynikających zmienionych przepisów, ale także obserwacji poczynionych w trakcie opisanej akcji. To inicjatywa zdecydowanie warta naśladowania. (jm)

Dla przypomnienia statystyki Komendy Głównej Policji za rok 2020: