Przegląd prasy

VII Zebranie Delegatów OIGOSK wybrało

1 czerwca 2014

04a0fe09bad5b31acdd44ce52cd9b057c7cf51898e8c9a7a3ff3dfca9fb01ab4d289ba590fab8a84

6a1bc2bab64afeea194207fa0560c11d52c74944621bae8fe7438cea995ce686de104119f36d9e97

(494-61-64 fot.: OIGOSK)

Jak właśnie poinformowała na swoich stronach internetowych Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK w dniu 24 maja 2014 r. w Łysomicach k/Torunia swoje posiedzenie odbyło VII Zebranie Delegatów organizacji. W efekcie niełatwych obrad, przedstawiono i zaakceptowano stosowne sprawozdania, uchwalono zmiany w dokumentach statutowych, aby ostatecznie w drodze głosowania udzielić absolutorium ustępującemu zarządowi i ostatecznie uzupełnić skład zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Władze OIGOSK ukonstytuowały się w sposób następujący:

Zarząd w składzie:

PrezesRoman Stencel

Zastępca prezesaZbigniew Popławski

Zastępca prezesaZbigniew Grygla

SekretarzPiotr Berent

SkarbnikAdam Próchnicki

Komisja Rewizyjna w składzie:

PrzewodniczącyTomasz Mróz

Zastępca przewodniczącegoWiesław Kociak

SekretarzMirosław Pawlicki

CzłonekZdzisław Małecki

CzłonekAndrzej Gryglas

Sąd Koleżeński w składzie:

PrzewodniczącyWacław Ochota

Zastępca przewodniczącegoWiesław Gugała

SekretarzJerzy Zabielski

SędziaJan Gawlik

SędziaMarian Kotas

SędziaMieczysław Żołnierek

Jak odnotował sekretarz zebrania w ramach dyskusji w wypowiedziach wyrażano obawy oraz prezentowano zagrożenia związane z zapowiadanymi zmianami ustawy o kierujących pojazdami, szczególnie w zakresie zniesienia obowiązku obycia szkolenia teoretycznego w osk. Zbigniew Gryglas wskazywał na niedoskonałości uregulowań prawnych w zakresie szkoleń kierowców wykonujących transport drogowy, które “rodzą” patologiczne zachowania ośrodków szkolenia nie mających wymaganej infrastruktury, a prowadzących szkolenia.