Przegląd prasy

Waloryzacja opłat za egzaminy – kolejna odsłona

7 grudnia 2021

Waloryzacja opłat za egzaminy – kolejna odsłona
(fot. archiwum Grupy IMAGE)

2 grudnia 2021 r. obradował Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednym z punktów porządku obrad kontynuacja dyskusji na temat stanowiska Zarządu ZWRP w sprawie waloryzacji opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy przeprowadzane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. W spotkaniu uczestniczy Rafał Weber sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmowy będą kontynuowane.

Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury. Ostatniego dnia listopada na łamach tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS [kliknij] informowaliśmy o sytuacji w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, o skierowanej do resortu infrastruktury prośbie o zorganizowanie spotkania roboczego. Zadaliśmy pytanie o termin. Dziś wiemy, iż prawdopodobnie będzie to styczeń 2022 r.

Zespół KWRiST w sprawie waloryzacji opłat za egzamin. Niezależnie od oczekiwanego spotkania roboczego - 2 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który kontynuował dyskusję w sprawie waloryzacji opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy [kliknij]. Strona społeczna uzasadnia, iż od 8. lat zmian stawek za egzamin nie było, wskazuje na rosnącą inflację, stale rosnące koszty funkcjonowania (ceny pojazdów, paliw, energii elektrycznej, koszty utrzymania budynków, placów manewrowych itd.), a co za tym idzie kłopoty finansowe większości ośrodków egzaminowania. Mówi także o potrzebie podwyżek wynagrodzeń egzaminatorów - te nie były podnoszone od lat. Postępuje pauperyzacja branży. Sytuację pogorszyły zmiany legislacyjne (nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzaminowania) wprowadzające limity dzienne egzaminów (mniej egzaminów - mniejsze wpływy). W tym samym czasie ceny kursów na prawo jazdy kat. B wzrosły z 900 zł do 3000 zł. Cena godziny jazdy doszkalającej z 35 zł do 150 zł. Zarząd Związku Województw zaproponował podniesienie opłaty za egzamin, podwyżkę odniósł do relacji średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Stanowisko resortu. Obecny na posiedzeniu reprezentujący resort infrastruktury - Rafał Weber - zaprezentował negatywne stanowisko rządu, oceniając, iż zaproponowane podwyżki byłyby „społecznie nieakceptowane”. Samorządowcy podnoszą, iż word-y obok statutowej działalności egzaminacyjnej prowadzą niezwykle ważne działania na rzecz edukacji i popularyzacji kwestii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mówią, iż brakuje środków właśnie na te zadania. Wskazano, iż w szczególnie trudnej sytuacji finansowej są mniejsze ośrodki egzaminowania. Kolejnym argumentem resortu na brak planów podwyżek był fakt, iż zgłoszone propozycje przekraczają stawki maksymalne przewidziane w art. 66 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Czyli konieczna byłaby stosowna nowelizacja tej ustawy. R. Weber informował o spotkaniach z dyrektorami WORD-ów. Jak się dowiadujemy zgłoszone wówczas propozycje ministerstwa dotyczą poszukiwania oszczędności np. przez ograniczenie kosztów administracyjnych, czy poszerzenie działalności komercyjnej - rozszerzenie oferty szkoleń. Strona samorządowa podnosiła, iż podjęta w kilku regionach konsolidacja ośrodków egzaminacyjnych nie przynosi oczekiwanych efektów.

Rozmowy nie zostały zakończone, resort deklaruje gotowość do nich - będą kontynuowane w styczniu nadchodzącego roku. Jeszcze w listopadzie do Ministerstwa Infrastruktury Komitet Egzaminatorów skierował petycję - o tym napiszemy już jutro. (jm)