Przegląd prasy

Wsparcie unijne dla poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach

18 grudnia 2018

Wsparcie unijne dla poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 18.12.2018 r. briefing prasowy (fot. Jolanta Michasiewicz)

18 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 8. umów o dofinansowaniu inwestycji, które m.in. przewidują poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych oraz zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość podpisanych dzisiaj umów, na inwestycje transportowe z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło już ponad 60 miliardów złotych. To około 71% puli na transport w tym programie - poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Szef resortu inwestycji dodał, że jeszcze w tym roku podpisane zostaną umowy o dofinansowanie unijne w wysokości kilku miliardów złotych. - Finalizujemy umowy między innymi dla odcinka S7 Warszawa-Grójec i dla towarowej linii kolejowej C-E 65, czyli tak zwanej węglówki – powiedział.

Łączna wartość projektów to ponad 1485 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie 682 mln złotych, w tym dofinansowano projekty:

- Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap II – część wiaduktowa, wartość projektu: 176 746 464 zł, wartość dofinansowania z UE: 56 662 392 zł. Beneficjent: PKP PLK S.A. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekt zakłada likwidację 4 przejazdów kolejowo-drogowych oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych w następujących lokalizacjach: przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską w Warszawie; przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu z ul. Marsa w Warszawie; przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Władysława Raczkiewicza w Warszawie, przejazd kolejowo-drogowy w ciągu z ul. Piłsudskiego w Sulejówku. Powstanie też dokumentacja projektowa dla likwidacji piątego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu z ulicy Krasińskiego w Sulejówku oraz budowy w tym miejscu wielopoziomowego skrzyżowania. - Inwestycja usprawni transport drogowy w obrębie aglomeracji warszawskiej, zwiększy dostępność do warszawskiego rynku pracy i usług – mówi Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nowe skrzyżowania zostaną wybudowane w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol (odcinek Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna).

- Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, wartość całkowita projektu: 162 000 000 zł, wartość dofinansowania z UE: 137 700 000 zł. Beneficjent: Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących; rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD oraz zakup 23 pojazdów technicznych, operacyjnych i zaplecza logistycznego. - Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci dróg - mówi Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Projekt ma spowodować spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących wzrośnie efektywność systemu CANARD. Powiększy się też obszar objęty automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. Termin realizacji projektu: 12.12.2018–30.11.2023 roku. (jm)