Przegląd prasy

Zastrzeżenia i propozycje rozwiązań

24 marca 2021

Zastrzeżenia i propozycje rozwiązań
„Dziennik Warto Wiedzieć”. 21.3.2921. „Głupota w przepisach usankcjonowana” [kliknij]

Dziś w Senacie RP odbędzie się debata nad Ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw popularnie nazywaną tzw. ustawą hulajnogową [kliknij]. Szczegółową relację opublikujemy w kolejnej informacji. W ramach szerokiej dyskusji kilka opinii, które zostały zaprezentowane w „Dzienniku Warto Wiedzieć”.

Przybliżymy – jest to ogólnopolski portal poświęcony problematyce funkcjonowania samorządu terytorialnego, a wydawcą – Związek Powiatów Polskich. Na łamach dziennika znajdujemy artykuł zatytułowany: „Głupota w przepisach usankcjonowana” i w nim opinię: - Nie ma nic bardziej demoralizującego niż przepisy na tyle oderwane od rzeczywistości, że urągają zdrowemu rozsądkowi. Prawodawca powinien zatem mieć dostateczną wiedzę na temat regulowanej przez siebie materii i rozwagę w proponowaniu rozwiązań dostrzeżonych problemów. Niestety coraz częściej przy tworzeniu przepisów i wiedza, i rozsądek są po prostu ignorowane.

Autorzy w swoim uzasadnieniu odwołali się do przykładu - do procedowanej, przywołanej ustawie. - W jej treści i trybie procedowania jak w soczewce skupiły się liczne błędy współczesnej polskiej legislacji. Wymieniono kilka przykładów proponowanych rozwiązań np.:

* W ustawie określono, iż hulajnogi elektryczne obok drogi dla rowerów i jezdni mogą też – oczywiście w określonych sytuacjach” poruszać się także chodnikami. Dodano, iż chodnikami zlokalizowanymi wzdłuż jezdni. Czyli - jak czytamy w omawianym artykule – cyt.: Literalnie rzecz biorąc oznacza to, że jeśli chodnik jest zlokalizowany prostopadle do jezdni – bo np. doprowadza do przejścia przez jezdnię – to na ten odcinek kierujący hulajnogą powinien zejść z niej i ją przenieść…

* I wielokrotnie podnoszona kwestia dostosowania prędkości kierującego hulajnogą, a poruszającego się chodnikiem, do prędkości pieszych. Tu autorzy artykułu mają wątpliwość, uzasadniając, iż piesi mogą mieć różną prędkość lub chodnik może być pusty. Zwrócono tu uwagę, iż przepis tak sformułowany zakazuje zarówno prędkości większej niż przeciętna, ale także mniejszej.

* Równie kontrowersyjna kwestia postoju hulajnóg elektrycznych. – Ustawodawca (…) wskazał, że jeśli brak jest miejsca specjalnie wyznaczonego to postój musi być jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni, równolegle do tej krawędzi – przy zachowaniu odpowiedniej szerokości niezatarasowanego chodnika. Tu zaproponowano konkretną zmianę przepisu: - W zależności od uwarunkowań konkretnego miejsca bardziej racjonalne od stawiania hulajnóg wzdłuż budynków tworzących pierzeję uliczną, w sposób ograniczający dostęp do witryn sklepowych i stanowiący zagrożenie dla osób niepełnosprawnych, może być postawienie ich np. prostopadle do jezdni między drzewami tworzącymi szpaler.

W tekście podniesiono także kwestię realizacji dyspozycji usuwania hulajnóg na parking strzeżony oraz kolejnej - sposobu finansowania inwestycji w oświetlenie przejść do pieszych.

Nie chcemy naruszać praw autorskich więc przywołaliśmy tylko kilka opinii i jednocześnie sugerujemy lekturę całości [kliknij]. (jm)